30. godišnjica posvećenja bivše Jugoslavije za propovijedanje evanđelja

  30. godišnjica posvećenja bivše Jugoslavije za propovijedanje evanđelja

  31. LISTOPADA 2015.

  Prije 30 godina na današnji dan predsjednik Thomas S. Monson, tada član Zbora dvanaestorice apostola, došao je u Zagreb i u tadašnjoj kapeli zagrebačkog ogranka posvetio Jugoslaviju za propovijedanje evanđelja i Božje djelo.

  Tom je prilikom izrekao mnoge blagoslove, na tu zemlju, kao i na ljude koji u njoj žive. Prije svega misionare koji će ovdje raditi, ali i političke i mjesne crkvene vođe, a posebno na mlade koji će biti temelj budućim naraštajima Crkve. Molio je Nebeskog Oca neka spriječi protivnika da uništi njegovo djelo, te neka blagoslovi sve one koji će tražiti istinu da će je pronaći.

  Svi su ti blagoslovi bili važeći i vrijedili su za sve duše u tadašnjoj Jugoslaviji. Međutim, ta je zemlja prestala postojati već nešto više od desetljeća kasnije. Ali pošto blagoslovi koje je predsjednik Monson tom prilikom izrekao još uvijek vrijede za sve narode zemalja koje su nastale na prostorima bivše Jugoslavije, mi danas obilježavamo 30. obljetnicu toga važnog događaja u povijesti ovih zemalja.

  celjeoct31.jpg

  Predsjednik Grant, predsjednik Sjeverne Jadranske misije, koja obuhvaća veći dio zemalja bivše Jugoslavije, za ovu je priliku pripremio kratko obraćanje članovima Crkve u svim ovim zemljama. U njemu je rekao da su starješina Jeffrey R. Holland i predsjednik Russell M. Nelson, koji su prije 14 i 5 godina posvetili ove pojedinačne zemlje za vršenje Gospodnjeg djela, u svojim molitvama posebno naglasili da su blagoslovi koje je predsjednik Monson izrekao još uvijek na snazi.

  Također je pričao o blagoslovima i obećanjima koja je predsjednik Monson izrekao i koja su starješine Holland i Nelson ponovili, o tome kako će djelo Božje rasti i napredovati na ovim područjima. Bio je to trenutak kada su se članovi ponovno sjetili tih obećanja i ponovno promišljali što mogu učiniti kako bi se ta obećanja ispunila i kako bi primili te blagoslove.

  Nakon ovog prijenosa održan je kratak projekt služenja u kojem su članovi i misionari sastavljali higijenske pakete za izbjeglice s bliskog istoka koje su u prolazu kroz našu zemlju prema zapadnoj Europi. To je bila još jedna prilika da pokažemo ljubav prema svoj Božjoj djeci, pogotovo onima koji su u velikoj potrebi. Stoga su se nazočni članovi i misionari s radošću odazvali i uložili malo svojeg vremena i truda kako bi pružili pomoć onima koji je trebaju. Za sve je prisutne ovo bio zaista poseban dan.

  zagrebserviceoct31.jpg