Ankica Ostarčević

Ankica Ostarčević

“A moću Duha Svetoga možete spoznati istinu o svemu.”

Moroni 10:5

'Bila sam odgojena kao ateist i komunist. Nikada nismo raspravljali o Bogu u mojem domu. A ipak sam bila ispunjena pitanjima o svom životu. Morala sam postaviti najvažnije pitanje: Morala sam saznati krećem li se u pravom smjeru. Bilo je mnogo protivljenja slijeđenju evanđelja Isusa Krista - mogla sam izgubiti posao, moja mi se obitelj mogla suprotstaviti. Mnogo sam riskirala. Zaista sam trebala znati što Bog želi. Ali tada sam pročitala Moronija 10:5 koji kaže: ‘A moću Duha Svetoga možete spoznati istinu o svemu.’ Taj je stih promijenio moj život. Poruka je bila ‘Traži Duha’. On će otkriti svu istinu. Znala sam da mi Bog može otkriti Duhom Svetim jesam li krenula putem kojim on želi da idem i on je to učinio. Unatoč svom protivljenju mojoj vjeri u Krista, znala sam da činim ono što on želi da činim.”