Materijali za obuku

    Preuzmite predložak za PowerPoint s temom plana područja.

    Fontovi koje smo koristili su Arial i Georgia, koji bi trebali biti dostupni na različitim računalima