Dovesti nas k njemu

  To Bring us to Him

  Preuzmi PDF

  Plan | Kartica

  Vizija

  »Htio bih da dođete Kristu… i uzmete udjela u njegovu spasenju i u moći njegova otkupljenja.«

  OMNI 1:26
  Prioriteti

  Prioriteti

  • Slijediti proroka
  • Pozvati prijatelja na sakramentalni sastanak
  • Odnijeti ime pretka u hram

  Ciljevi

  • Pregledati govore s općeg sabora.

  • Obvezati se činiti kako prorok naučava i procijeniti svoja nastojanja svakog šabata.

  • Uz molitvu tražiti prilike za posluživanje.

  • Pozvati prijatelje u naše domove, na sakramentalne i druge sastanke da uče o Kristu.

  • Iznositi crkvene poruke prijateljima na internetu.

  • Na vijeću odjela usredotočiti se na to kako pomoći članovima i prijateljima u napretku.

  • Osnažiti našu vjeru u Isusa Krista promišljenim svetkovanjem šabata i voditi svoj život tako da smo dostojni hramske preporuke.

  • Koristiti FamilySearch za prepoznavanje predaka kojima su potrebne hramske uredbe.

  • Odnijeti imena članova obitelji u dom Gospodnji i pomoći drugima da učine isto.

  Family

  Pokazatelji napretka

  Vođe odjela i kolčića moći će izmjeriti napredak praćenjem ovih ključnih pokazatelja iz Tromjesečnog izvješća:

  • Intervjui posluživanja
  • Podareni članovi s važećom hramskom preporukom
  • Nazočnost na sakramentalnim sastancima
  • Članovi koji podnose imena predaka za vršenje hramskih uredbi

  Primjena

  Određene radnje koje članovi trebaju izvršiti kako bi pomogli pojedincima i obiteljima sudjelovati u djelu spasenja važan su dio plana područja.

  Vođe: Članovi koordinacijskog vijeća te vijeća kolčića i odjela trebali bi uz molitvu razviti određene korake koje će poduzeti kako bi ostvarili viziju, prioritete i ciljeve područja. Vođe se potiče da uz molitvu razmotre određena imena pojedinaca na koje će usmjeriti svoju pažnju.

  Pojedinci i obitelji: Pojedince i obitelji potiče se da postave određene mjerljive ciljeve na malu džepnu karticu što će im pomoći da usmjere svoja nastojanja na tri prioriteta plana područja u svojem osobnom životu.

  Odgovornost i provjera: Članovi Sedamdesetorice područja potiču predsjednike kolčića na razvijanje smislenih načina primjenjivanja plana područja provjeravaju njihov napredak. Predsjednici kolčića nadalje potiču biskupe da rade s vođama svećeništva i pomoćnih organizacija na razvijanju načina kako primijeniti plan područja te isto tako provjeravaju njihov napredak i potiču ih.