Primanje duhovnog vodstva od Gospodina Isusa Krista

  blonde

  Jeste li se ikada našli u izazovnoj situaciji i osjetili da vam je potrebno vodstvo od Gospodina?  On vas poznaje i omogućuje vodstvo kada će biti najkorisnije.  Mi možemo povećati svoje šanse da osjetimo i razumijemo njegovo vodstvo.

  Imamo vodstvo koje nam je dostupno na mnoge načine.  Imamo pristup Svetim pismima i riječima živih proroka i apostola.  Primamo vodstvo od drugih vođa i onih koji su nam bliski.  Vodstvo može također doći snovima, viđenjima ili posjetima, no većina izravnog nadahnuća koje primamo dolazi kroz tihi, blagi glas Duha.  Gospodin je rekao: »Reći ću ti u umu tvojemu i u srcu tvojemu, Duhom Svetim… Evo gle, ovo je duh objave…«1 Misli dolaze u naš um i osjećaji u naše srce.  Duh može komunicirati s nama kroz misli i osjećaje.  Ako nismo pažljivi, ovaj bi nam oblik komunikacije mogao promaknuti.

  Predsjednik Boyd K. Packer je naučavao: »Duh ne privlači našu pažnju tako da viče ili nas uzdrma. Umjesto toga, on šapuće. Dotiče nas tako nježno da ga možda uopće nećemo osjetiti ako smo preopterećeni…

  Povremeno će nas čvrsto potaknuti kako bismo obratili pažnju. No većinu vremena, ako ne obratimo pažnju nježnom osjećaju, Duh će se povući i čekati dok ga ne krenemo tražeći i slušajući…«2

  Ako nadahnuće od Duha općenito dolazi kroz tihe misli i blage osjećaje, kako možemo povećati svoju sposobnost da prepoznamo ovo nadahnuće?  Kada bi nam netko šaputao, a mi bismo se mučili čuti ih, dakako da bismo pokušali smanjiti drugu buku koja ometa šaputanje te bismo se pokušali i približiti osobi koja nam šapuće.

  Postoje stvari u našem životu koje stvaraju duhovnu »buku« i mogu ometati našu sposobnost da razumijemo ili čak i osjetimo nadahnuće od Duha.  Danas većina dostupnih medija nije nadahnjujuća i može stvoriti duhovnu buku u našem životu.  Također, možemo biti toliko zaokupljeni društvenim medijima i toliko usredotočeni na naše digitalne uređaje da bismo mogli propustiti tihi trenutak podalje od buke svijeta koji nam pomaže osjetiti nadahnuće od Gospodina.  Grijeh stvara duhovnu buku u našem životu.  Pokajanje, ispravno svetkovanje šabata i pronalazak tihog trenutka za proučavanje evanđelja, promišljanje i molitvu približava nas Gospodinu i stišava buku svijeta.  To povećava našu sposobnost da osjetimo i razumijemo misli i osjećaje od Duha Svetoga.

  Trebali bismo pripaziti da ne silimo vodstvo od Gospodina u svemu ili da inzistiramo na njemu.  Starješina Dallin H. Oaks je naučavao: »Želja da nas Gospodin vodi je snaga, no ona treba biti popraćena razumijevanjem da naš Nebeski Otac ostavlja mnoge odluke za naše osobe odabire.  Donošenje osobnih odluka jedan je od izvora rasta koji nam je namijenjen iskusiti u smrtnosti…

  Trebali bismo proučiti stvari u svojem umu, koristeći moći rasuđivanja koje nam je naš Stvoritelj dao. Tada bismo se trebali moliti za vodstvo i djelovati prema njemu ako ga primimo.  Ne primimo li vodstvo, trebamo djelovati prema svojoj najboljoj prosudbi.  Osobe koje ustraju u traženju obznanjenog vodstva o temama o kojima nas Gospodin nije odlučio usmjeravati mogu izmisliti odgovor prema vlastitoj mašti ili pristranosti, ili bi čak mogli primiti odgovor kroz medij lažne objave.«3

  Dok živimo svoj život u skladu s našim savezima te pronalazimo načine da isključimo svjetovnu buku oko nas, možemo lakše primiti vodstvo od Gospodina kada ga on nudi.

  1 NiS 8:2-3

  2 Boyd K. Packer, The Candle of the Lord, Ensign, siječanj 1983., 53.        

  3 Dallin H. Oaks, Our Strengths Can Become Our Downfall, Ensign, listopad 1994., 13-14