Rast Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana diljem svijeta

slika

Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana osnovana je sa šest članova u Sjedinjenim Državama 1830., no sada broji više od 15 milijuna članova diljem svijeta, a sve više se ljudi priključuje Crkvi svake godine (vidi »Worldwide Statistics«, newsroom.ChurchofJesusChrist.org/facts-and-statistics). Pogledajte neke dodatne podatke o radu Crkve i njezinom rastu diljem svijeta.

Što Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana čini?

Članovi Crkve sastaju se u više od 30 000 kongregacija diljem zemaljske kugle. Kongregacije se sastaju svakog tjedna u nedjelju u svojim mjesnim kapelama kako bi štovale Boga i učile o njegovom evanđelju. Crkva Isusa Krista također vodi 4918 centara za obiteljsku povijest u 153 države, gdje i članovi Crkve i oni koji to nisu mogu pronaći podatke o svojim precima. Od 1985., Crkva pruža humanitarnu pomoć, uključujući pomoć prilikom nepogoda i pomoć izbjeglicama. Također, podupire inicijative socijalne pomoći diljem svijeta poput programa s invalidskim kolicima ili imunizacije (vidi »Humanitarian Aid and Welfare Services Basics: How Donations and Resources Are Used« newsroom.churchofjesuschrist.org/ article/humanitarian-aid-welfare-services-breakdown-donations-costs-resources i »Worldwide Statistics«, newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics). Također, obrazovanje je prioritet za Crkvu koja vodi četiri sveučilišta i koledža te ima više od 407 900 polaznika srednjoškolske dobi upisanih u program vjeronauka za mlade.

Slika2

Što rade misionari Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana?

Veći dio rasta Crkve dolazi kroz nastojanja misionara Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Misionari Crkve Isusa Krista jedan su od najprepoznatljivijih dijelova nastojanja Crkve da dopre do drugih. Zapravo, Crkva ima više od 74 000 misionara diljem svijeta (vidi »Missionary Program«, newsroom.ChurchofJesusChrist.org )! Ako ste se ikada pitali tko su zapravo misionari Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, oni su redoviti članovi Crkve koji biraju provesti između 1,5 do 2 godine života u podučavanju drugih kao neplaćeni, cjelodnevni volonteri te nastojeći biti sluge Isusa Krista. Njihova je glavna svrha pomoći ljudima doći Kristu podučavajući ih o njegovom obnovljenom evanđelju. Ne samo da misionari Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana provode svoje vrijeme podučavajući ljude o Isusu Kristu, već i slijede Kristov primjer provodeći svoje vrijeme služeći onima koji su u njihovim zajednicama.

Što su hramovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana?

Uz kapele, koje se koriste za redovito nedjeljno bogoštovlje, sveci posljednjih dana štuju u hramovima diljem svijeta. Predsjednik Thomas S. Monson, pokojni predsjednik Crkve, objasnio je: »Za članove Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana hram je najsvetije mjesto na Zemlji. To je dom Gospodnji« (»Blessings of the Temple«, Ensign, listopad 2010., 13.).

Slika3

U posljednjih nekoliko desetljeća, broj hramova Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana drastično je porastao kako bi se pratio globalni rast Crkve. Do polovice 1981., Crkva je imala samo 19 djelatnih hramova; do kraja 2000., 100 je hramova bilo djelatno (vidi Gordon B. Hinckley, »This Great Millennial Year«, Ensign, studeni 2000., 68.). U veljači 2017., djelatno je bilo 155 hramova svetaca posljednjih dana diljem zemaljske kugle, s 11 hramova u izgradnji i još dodatnih 11 hramova koji su bili najavljeni, ali izgradnja još nije započela. Tih 11 hramova u izgradnji uključivalo je hramove u Parizu u Francuskoj; Tucsonu u Arizoni; Meridianu u Idahu; Cedar Cityju u Utahu; Rimu u Italiji; Concepciónu u Čileu; Barranquilli u Kolombiji; Kinshasi u Demokratskoj Republici Kongo; Durbanu u Južnoj Africi; Fortalezi u Brazilu; i Lisbonu u Portugalu (vidi »Mormon Temples Currently Under Construction«, newsroom.churchofjesuschrist.org). Kako biste vidjeli popis trenutnih hramova, posjetite stranicu churchofjesuschrist.org/temples.

Kako mogu saznati više?

Milijuni ljudi diljem svijeta pronašli su mir, druženje i odgovore na svoja pitanja u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Kako biste saznali na koji se način sastati s misionarima Crkve u svojem području, posjetite stranicu comeuntochrist.org