Što je Isus Krist naučavao o pokajanju

Što je Isus Krist naučavao o pokajanju
Isus Krist i njegovi proroci naučavali su kako nas pokajanje može spasiti od gorčine pakla. Saznajte zašto mormoni vjeruju da je pokajanje važno za sve nas.

Mormoni, ili članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, su kršćani i vjeruju da je Isus u Bibliji naučavao o pokajanju. Nastavite čitati kako biste saznali više o tome zašto mormoni vjeruju da je pokajanje važno za sve nas.

Što Novi zavjet naučava o pokajanju?

Kad je Isus Krist bio na Zemlji, iznio je prispodobu o pokajanju. U toj su se prispodobi farizej, samopravedni vjerski vođa, i carinik, prezreni sakupljač poreza, obojica molili u hramu. Farizej je mislio da nema razloga za pokajanje. Rekao je: »Bože, zahvaljujem ti što nisam kao ostali ljudi: razbojnici, nepravednici, preljubnici ili kao i ovaj ovdje carinik. Postim dvaput u tjednu i dajem desetinu od svega što stečem« (Luka 18:11–12). Carinik se, s druge strane, ponizno molio: »Bože, smiluj se meni grešniku« (Luka 18:13). Isus je naučavao da će pokajnički carinik prije biti opravdan nego taj farizej. Naučavao je da svatko »tko se uzvisi, bit će ponižen, a tko se ponizi, bit će uzvišen« (Luka 18:14).

Ova prispodoba na predivan način bilježi Spasiteljeva novozavjetna naučavanja o pokajanju. Društvo u kojem je Isus živio mjerilo je pravednost poslušnošću Mojsijevom zakonu, vjerskom kodeksu koji je bio usmjeren na vanjske uredbe (vidi Larry Y. Wilson, »The Savior’s Message of Repentance«, Ensign, veljača 2016., 48).  No kada je Isus došao, naučavao je viši zakon koji je naglasio naše motivacije i želje našeg srca. Isus je naučavao da je pokajanje više povezano s promjenom našeg srca, nego što je s onime što je vidljivo izvana. Naučavao je da se svi mi moramo promijeniti i rasti – svi se moramo pokajati – biti prihvatljivi pred Bogom.

Što mormoni vjeruju o pokajanju?

Kao kršćani, mormoni vjeruju da je pokajanje jednako važno danas kao što je bilo kada je Isus Krist živio na Zemlji. Starješina Larry Y. Wilson, jedan od mormonskih vođa, je naučavao: »Stalno moramo nastojati provesti promjenu iznutra koja dolazi iz prepoznavanja da smo i mi – svi mi – grešnici. Dok to činimo, poniznost ulazi u naše srce i umove, dovoljna da omogući daljnje pokajanje« (»The Savior’s Message of Repentance«, 50).

Mormoni vjeruju da, kako bismo se istinski pokajali i promijenili, trebamo povremeno procijeniti gdje se trebamo poboljšati. Starješina Wilson je predložio da se povremeno upitamo: »Jesam li nestrpljiv, negativan, bojažljiv, kritičan, usredotočen na sebe, kontrolirajući, neozbiljan, pohlepan, ciničan ili lijen?« (»The Savior’s Message of Repentance«, 51). Procijeniti naše osobne slabosti na ovaj način može se činiti zastrašujućim ili teškim. No, ne bismo se trebali bojati – pomisao da se možemo promijeniti je nasljedno optimistična. 

A mormoni ne vjeruju da moramo sami prevladati naše nedostatke. Doista, kao kršćani, mormoni vjeruju da trajna promjena i rast nisu mogući bez pomoći Isusa Krista. Mormoni vjeruju u Kristovo obećanje zabilježeno u Novom zavjetu: »Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti« (vidi 2 Korinćanima 12:7–10; vidi i Eter 12:27).

Vjeruju li mormoni u pakao?

I Biblija i Mormonova knjiga naučavaju da će oni koji se ne pokaju patiti boli pakla: »Da, njih ščepaše smrt i pakao; . . a smrt, i pakao, i đavao, i svi koji su zahvaćeni njima moraju stati pred prijestolje Božje, da im bude suđeno prema djelima njihovim, odakle moraju poći na mjesto pripravljeno za njih, i to u jezero ognjeno i sumporno, koje je beskrajna muka« (2 Nefi 28:23; vidi i Matej 10:28). 

Mormoni vjeruju da se izraz pakao odnosi na dva različita mjesta: prvo, privremeno mjesto čekanja gdje dusi onih koji »umriješe u grijesima svojim« idu učiti više o Isusu Kristu i čekaju na uskrsnuće (vidi NiS 138:32), i drugo, mjesto koje se zove krajnja tama, mjesto boravišta Sotone i njegovih anđela (vidi Odani vjeri [2004.], 102–103). Mormoni vjeruju da će tek nekoliko osoba biti dovoljno opako kako bi bili kažnjeni krajnjom tamom.

Kao kršćani, mormoni se raduju u našem Otkupitelju, Isusu Kristu, koji je kroz svoje Pomirenje i Uskrsnuće prevladao i smrt i pakao. Mormoni su zahvalni što je Isus Krist omogućio da se svi promijenimo, rastemo i vratimo se našem Ocu na Nebu ako se pokajemo. Kako biste saznali više o Isusu Kristu, našem Spasitelju, posjetite stranicu mormon.org.