NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

  Pogledajte kako je 1 Nefi 17:3 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
  Pažljivo, promišljeno ponovno pokretanje bogoštovlja i drugih sastanaka i aktivnosti slijedit će vodstvo mjesnih vlasti
  Pogledajte kako je 1 Nefi 8:10–12 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
  Životna su pitanja poput matematičkih jednadžbi, posebice kada se radi o osobnoj pravednosti.
  Svečana zborovanja posebni su, sveti sastanci koji se održavaju u razne svete svrhe. Za te je sastanke potrebno da sveci posljednjih dana donesu uzvišeni osjećaj duhovnosti sa sobom.
  Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana slijedi vodstvo vlasti i zdravstvenih stručnjaka diljem svijeta dok razmatra promišljen povratak na normalne procedure djelovanja koje je bolest COVID-19 narušila.
  Predsjednik Russell M. Nelson, s Prvim predsjedništvom i Zborom dvanaestorice apostola, iznosi proglas povodom dvjestote godišnjice obnove punine evanđelja Isusa Krista.
  Vođe Crkve izražavaju zahvalnost i naglašavaju oprez, sigurnost i mudrost u procesu ponovnog otvaranja u fazama