NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

Zbor i orkestar The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square izvode pjesmu »Vodi nas, o Jahve silni« koju je skladao John Hughes, a aranžirao Mack Wilberg.
Pogledajte kako je 2 Nefi 5:10–11, 27 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
Crkveni Program odvikavanja od ovisnosti pruža podršku i sigurno mjesto svakome tko radi na prevladavanju ovisnosti ili kompulzivnog ponašanja
Pogledajte kako je 2 Nefi 2:27 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
Zbor i orkestar The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square izvode pjesmu »Softly and Tenderly« koju je skladao Will L. Thompson, a aranžirao Mack Wilberg.
Posred pandemije, Danac i Francuz koji su nedavno pozvani na ovaj položaj pronalaze načine da poučavaju druge i pomažu im.
Pogledajte kako je 1 Nefi 17:49, 51 iz Mormonove knjiga zaživio kroz ovaj videozapis.
Starješina Jeffrey R. Holland i sestra Sharon Eubank ugošćeni su tijekom virtualnog sastanka na vrhu u Windsoru