NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

  Još uvijek nije bilo lako, ali sam saznala da kroz Spasitelja Isusa Krista i Njegovo milosrđe život može biti toliko bolji
  Joy Jones nas podsjeća da dobrotvornost i služenje trebaju biti motivirani našom ljubavlju za Krista i njegovu djecu, ne vlastitim željama za priznanjem.
  Iako je Kwannauang rođen s dječjom paralizom, on ne dopušta bolesti da ga zaustavi. Mormonovoj knjizi pripisuje zasluge što mu je pomogla imati bolji život.
  Starješina David A. Bednar podučava da moć Spasiteljevog evanđelja teče dok obuhvaćamo pod jednu glavu u Kristu sve.
  Sveta su pisma poput paketa svjetlosti koji prosvjetljavaju naše umove.
  Starješina Dieter F. Uchtdorf opisuje kako nas avantura smrtnog života može učiniti boljim Kristovim učenicima.
  Licem u lice za mlade s predsjednikom i sestrom Oaks. Događaj će biti nastavak novog programa za djecu i mlade.
  Predsjednik Russell M. Nelson naglasio je važnu odgovornost poštivanja vječnih obveza braka.