NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

Pogledajte kako je Alma 32:12–13 iz Mormonove knjige zaživio kroz ovaj videozapis.
Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
Pitate li se kako možete naučiti biti učenik Isusa Krista? Slušajte mlade iz cijelog svijeta dok iznose o tome gdje nalaze svoja sveta mjesta.
Zbor i orkestar The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square predstavljaju pjesmu »Dječja molitva« skladateljice Janice Kapp Perry.
Pogledajte kako je Alma 18:16–17 iz Mormonove knjige zaživio kroz ovaj videozapis.
Prvo predsjedništvo Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana pozvalo je nove misijske vođe na 12 misija u Europi
Tema mladih za 2024., »Učenik sam Isusa Krista« (3 Nefi 5:13), fokus je globalnog događaja rasprave za mlade o učeništvu u nedjelju 28. siječnja 2024.
Pogledajte kako je Alma 5:49–50 iz Mormonove knjige zaživio kroz ovaj videozapis.