NAJNOVIJI ČLANCI I VIDEO ZAPISI

  Starješina David A. Bednar opisuje kako izbjegavanje duhovnog zla blagoslivlja naš život.
  Kada je Isus Krist bio tu za vas?
  Tijekom nedjeljnoga jutarnjeg zasjedanja 190. Općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, predsjednik Russell M. Nelson predstavio je proglas u čast 200-te godišnjice Prvog viđenja Josepha Smitha.
  Pozivamo vas da pogledate Opći sabor! Poslušajte nadahnjujuće poruke i učite više o Isusu Kristu.
  Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana ima novi simbol za raspoznavanje vjere.
  Russell M. Nelson, predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, najavio je u subotu ujutro, 4. travnja 2020., da će dio nedjeljnoga jutarnjeg zasjedanja Općeg sabora postati globalno svečano zborovanje kada on povede svece u hosana uzvik.
  Gledajte, slušajte i učite slijedeći živućeg proroka ovog Općeg sabora.