Svi događaji

Na Općem saboru, vodeći crkveni autoriteti govore o raznim duhovnim temama. Oni ne iznose te govore samo za članove Crkve, već i za sve predstavnike Država svijeta, vjerske vođe drugih denominacija i religija, za ljude iz javnog života, i za sve učesnike Općeg sabora.
Mlade djevojke širom svijeta pozvane su 15. studenog 2020. okupiti se na posebnom događaju