Vodstvo središnjeg područja Europa


Predsjedništvo područja



Članovi Sedamdesetorice područja



Savjetodavke područja za organizacije



Direktor vremenitih poslova