Što mormoni vjeruju o Isusu Kristu?

  Što je Isus Krist?
  Mormoni vjeruju da je Isus Krist Božji Sin. On je došao na zemlju kako bi nas podučavao i pokazao način da trebamo živjeti.

  Jeste li se ikada pitali što mormoni vjeruju o Isusu Kristu? Poput mnogih drugih kršćana diljem svijeta, mormoni, znani i kao članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, gledaju na Isusa Krista kao na svojeg Gospodina te ga štuju kao svojeg Spasitelja. Mnoga mormonska uvjerenja o Isusu Kistu slična su uvjerenjima drugih kršćana o njemu. No, mormoni također vjeruju u mnoge čiste i dragocjene istine o Spasitelju koje su jedinstvene za Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana.

  Što mormoni vjeruju o tome tko je Isus Krist?

  Poput mnogih kršćana, mormoni vjeruju da je Isus Krist Božji Sin i Stvoritelj svijeta. Međutim, mormoni imaju jedinstveno uvjerenje da su Bog Otac i Isus Krist dva zasebna bića. Mormoni vjeruju da su Bog i Isus Krist u potpunosti ujedinjeni u svojoj savršenoj ljubavi za nas, no da je svaki zasebna osoba sa svojim savršenim, proslavljenim tijelom (vidi NiS 130:22).

  Mormoni vjeruju da su svi muškarci i žene koji su se ikada rodili, uključujući Isusa Krista, živjeli s Bogom prije ovog života kao njegova duhovna djeca. Bog je htio da svatko od nas dođe na Zemlju kako bi stekao iskustvo, učio i izrastao da postane sličniji njemu. No, Bog je također znao da će njegova djeca griješiti, umrijeti i biti lišena njegove slave. Trebat ćemo Spasitelja koji će prevladati naše grijehe i nesavršenosti te nas izmiriti s Bogom. Mormoni vjeruju da je Isus Krist odavno odabran da bude Spasitelj, tijekom našeg predsmrtnog života s Bogom. Klicali smo od radosti kada nam je predstavljen Božji veličanstveni naum za njegovu djecu (vidi Job 38:7).

  Što mormoni vjeruju o smrtnom životu Isusa Krista?

  Mormoni vjeruju da je Isus rođen kao beba u Betlehemu. Kao dijete Boga Oca i smrtne majke, Marije, odrastao je učeći o svojem božanskom poslanju i evanđelju svojega Oca redak po redak, odredbu za odredbom (vidi NiS 98:12). Mormoni vjeruju da je Isus Krist živio savršenim smrtnim životom kako bi svima nama postavio najbolji primjer za slijediti.  Postao je Mesija, obećani Spasitelj Božjeg naroda čiji su dolazak proroci odavno predskazali. U Svetim je pismima zabilježeno da je naučavao svoje evanđelje riječju i dijelom dok je »hodao… putovima Palestine, iscjeljujući bolesne, čineći da slijepi progledaju i uskrisujući mrtve (»The Living Christ: The Testimony of the Apostles«, Ensign ili Liahona, travanj 2000., 2).

  Mormoni također vjeruju da je Isus Krist, kroz svoje Pomirenje, neopisivo patio u Getsemaniju i na križu za grijehe cijelog čovječanstva kako bi nam mogao savršeno pomoći u svim našim nevoljama. Mormoni vjeruju da je Isus Krist umro na križu i ponovno ustao kako bi cijeli ljudski rod mogao uskrsnuti i jednoga se dana vratiti živjeti s brižnim Nebeskim Ocem. Kao jedina osoba koja je ikada živjela u potpunosti bezgrešnim životom, Spasitelj je bio savršena žrtva, Jaganjac bez ljage. Jedinstveno za svece posljednjih dana je uvjerenje da je Isus Krist, nakon svoje smrti, posjetio svoj narod u Amerikama (vidi Ivan 10:16; 3 Nefi 11).

  Kako ja mogu postati više poput Isusa Krista?

  Isus Krist je savršeni primjer svega što je dobro: vjere, nade, dobrotvornosti, kreposti, znanja, strpljivosti, poslušnosti i svake druge časne osobine. Mormoni vjeruju da ćemo, dok nastojimo razviti ove osobine, postati više poput Isusa Krista. Možemo nastaviti postajati poput njega dok se često molimo, kajemo za pogreške koje činimo i istražujemo Sveta pisma kako bismo saznali više o njegovom životu.

  Imati vjeru u Isusa Krista i slijediti njegova naučavanja je jedini način za pronalazak trajne sreće. Naš život na Zemlji može donijeti mnoga iskušenja, izazove pa čak i boli. No, kako je Spasitelj obećao u Mateju 11:28: »Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti«.

  Kako biste saznali više o tome što Mormoni vjeruju o Isusu Kristu i kako biste osnažili osobni odnos s njime, posjetite stranicu mormon.org.