Što nas Biblija podučava o Božanstvu: Nebeskom Ocu, Isusu Kristu i Duhu Svetome  

isusa

Poput većine kršćanskog svijeta, sveci posljednjih dana (također znani kao mormoni) vjeruju u Boga Oca, Isusa Krista i Duha Svetoga. No, za razliku od nekih kršćana koji vjeruju u Trojstvo, mormoni vjeruju da su Otac, Sin i Duh Sveti zasebne osobe. I Otac i Sin imaju proslavljena tijela od mesa i kostiju, a Duh Sveti ima samo duhovno tijelo, ali sva tri člana Božanstva su savršeno ujedinjena u svojoj svrsi i ljubavi za nas (vidi Jeffrey R. Holland, »The Only True God and Jesus Christ Whom He Hath Sent«, Ensign ili Liahona, studeni 2007., 40–42).

Nauk svetaca posljednjih dana o Bogu Ocu

Mormoni vjeruju da su svaki muškarac, žena i dijete na Zemlji duhovno dijete Boga, našeg savršeno brižnog Nebeskog Oca. Bog želi da svako od njegove djece bude sretno te radi za vječnu dobrobit svoje djece (vidi Mojsije 1:39). Nauk svetaca posljednjih dana naučava da smo svi živjeli s Bogom kao duhovi prije nego smo rođeni te smo željeli postati poput njega. Bog je stvorio naum sreće koji će omogućiti njegovoj djeci da budu rođena na Zemlju kako bi stekla iskustvo, bila otkupljenja vjerom u Isusa Krista, uskrsnula i vratila se živjeti ponovno s Bogom. Božji je naum usredotočen na Pomirenje Isusa Krista te na sposobnost zasebnih osoba da biraju za sebe žele li slijediti naum. Bog Otac ne govori često u Svetim pismima, no kada govori, čini to kako bi posvjedočio o svojem Sinu, Isusu Kristu (vidi Matej 3:17). Dok spoznajemo Isusa Krista, također spoznajemo Oca (vidi Ivan 14:9–10).

Nauk svetaca posljednjih dana o Isusu Kristu

Sveci posljednjih dana vjeruju da je Isus Krist odabran postati naš Spasitelj davno prije nego smo rođeni. Iako je bio svemoćni Stvoritelj svijeta i Jahve Starog zavjeta, Isus Krist je ipak rođen u najskromnijim okolnostima (vidi Luka 2). Djevica Marija bila je njegova smrtna majka, a Bog je bio njegov stvarni otac. Sveci posljednjih dana također vjeruju da je Isus Krist, kako jedina savršena osoba koja je ikada živjela na Zemlji, bio jedini koji je mogao pomiriti za grijehe i nedostatke cijelog ljudskog roda. Neizmjerno je patio u Getsemanskom vrtu i na križu kako bi platio za naše grijehe i znao kako nas utješiti u našim nevoljama (vidi Luka 22:41–44). Uvijek je vršio volju svojega Oca. Sveci posljednjih dana vjeruju u naučavanja Biblije da je Isus Krist doslovno uskrsnuo u proslavljeno, usavršeno biće te da će se jednoga dana vratiti kako bi vladao u moći i velikoj slavi na Zemlji (vidi Evanđeoska načela [2009.], 251–256).

Nauk svetaca posljednjih dana o Duhu Svetome

Duh Sveti, ili Sveti Duh, je jedini član Božanstva bez fizičkog tijela. Njegovo mu duhovno tijelo omogućuje da prenosi Božju ljubav, mir i radost Božjoj djeci posvuda. Kao što Biblija naučava: »Plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost« (Galaćanima 5:22–23). Nauk svetaca posljednjih dana naučava da nas Duh Sveti može utješiti, podučiti i pomoći nam birati između ispravnog i krivog. Duh Sveti će također uvijek svjedočiti o Ocu i Sinu. Svi mogu osjetiti Duha Svetoga, no samo oni koji su bili kršteni i potvrđeni imaju pravo da Sveti Duh uvijek bude s njima.

Saznajte više

Želite li znati više o Bogu Ocu, Isusu Kristu i Duhu Svetome te njihovoj ljubavi za nas? Kako biste otkrili više o Božjem naumu za vas i vašu obitelj, posjetite stranicu mormon.org.