Život Josepha Smitha: Prvo viđenje

  light

  Tko je bio Joseph Smith?

  Ako ste čuli za mormone, možda ste se pitali tko je pokrenuo mormonizam. Joseph Smith ml. je vjerojatno najbolje poznat kao taj čovjek preko kojeg je Bog obnovio svoju istinitu Crkvu – Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana, također poznatu i kao mormonsku crkvu. No, puno prije nego je bio poznat kao utemeljitelj globalnog vjerskog pokreta, Joseph Smith je bio skroman dječak koji je jednostavno želio znati kojoj se crkvi treba pridružiti.

  Kako je Joseph Smith postao zainteresiran za vjeru?

  Joseph se kao odrasla osoba prisjećao da je »otprilike u dobi od dvanaest godina moj um postao ozbiljno dojmljen po pitanju najvažnijih briga za dobrobit moje besmrtne duše« (»History, circa Summer 1832«, 1–2, josephsmithpapers.org, pravopis, interpunkcija, pisanje velikih i malih početnih slova i gramatika standardizirani). Tijekom Josephovih ranih tinejdžerskih dana, on i njegova obitelj živjeli su u ruralnom dijelu države New York koji je postao poznat po svojem vjerskom entuzijazmu. Palmyra, grad u kojem su živjeli Joseph i njegova obitelj, i njeno okolno područje bili su poznati kao »sagorjeli okrug« zbog vjerskih preporoda koji su opetovano pometali to područje (vidi »First Vision Accounts«, Gospel Topics, topics.lds.org).

  Joseph je bio i ganut i zbunjen vjerskim ushitom te je iskreno želio znati koja je od mnogih sekti koje su radile na zadobivanju obraćenika bila Božja istinita Crkva (vidi Steven C. Harper, »The First Vision: A Narrative from Joseph Smith’s Accounts«, history.lds.org; vidi i Joseph Smith – Povijest 1:9–10). Joseph se, koji je u to doba imao četrnaest godina, okrenuo Bibliji za pomoć. Nadahnut Jakovljevom 1:5, koja glasi: »Ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga«, Joseph je otišao u šumu blizu svoje kuće kako bi potražio odgovore u molitvi (vidi Joseph Smith – Povijest 1:11–15).

  Što je Prvo viđenje?

  Nakon što je Joseph ušao u šumu, kleknuo je u osamljenom šumarku i počeo se naglas moliti po prvi puta u svojem životu (vidi Joseph Smith – Povijest 1:14). No, gotovo odmah nakon što se mladi Joesph počeo moliti, bio je onemogućen govoriti. Joseph je objasnio: »Tek što [se počeh moliti], kad me umah zahvati neka moć koja me potpuno svlada, i imaše tako zapanjujući utjecaj na mene, te mi sveza jezik tako da ne mogah govoriti« (Joseph Smith – Povijest 1:15). Joseph je također ispričao da se »gusta… tama skupi oko [njega]« te se pobojao da će biti uništen (Joseph Smith – Povijest 1:15).

  melad joseph

  Kao odgovor na ovu nadmoćnu oprečnost i tminu, Joseph je uložio veće napore u molitvu. Tada je proživio jedno od najvećih čudesa suvremenog doba, ono što mormoni nazivaju Prvim viđenjem. Joseph se prisjećao ovog iskustva: »Napregnuvši sve svoje moći da prizovem Boga da me izbavi iz vlasti toga neprijatelja koji me zahvati, i upravo u tom trenutku kada bijah spreman utonuti u očaj i prepustiti se uništenju…     ugledah stup svjetlosti točno povrh svoje glave, sjajniji od sunca, koji se spuštaše postupno sve dok ne pade na me. Čim se on pojavi, ja se nađoh izbavljen od neprijatelja koji me držaše vezanim. Kada svjetlost otpočinu na meni ja ugledah dvije Osobe, čiji se sjaj i slava ne daju opisati, gdje stoje povrh mene u zraku. Jedan mi od njih progovori, zazvavši me imenom te reče, upirući prstom u drugoga — Ovo je moj ljubljeni Sin. Čuj ga!« (Joseph Smith – Povijest 1:16–17).

  Sveci posljednjih dana vjeruju da su tu, u Prvom viđenju Josepha Smitha, i Bog Otac i Isus Krist govorili. Uputili su Josepha da se ne pridružuje nijednoj od crkvi koje su bile tada na Zemlji, jer »Bog nijednu od njih nije priznavao kao svoju crkvu i kraljevstvo« te su obećali Josephu da će »punina evanđelja biti u nekom budućem trenutku objavljena [njemu]« (Joseph Smith, »Church History«, Times and Seasons, 1. ožujka 1842., 707, josephsmithpapers.org). Sveci posljednjih dana vjeruju da je punina evanđelja obnovljena preko Josepha Smitha kada je Gospodin preko njega uspostavio Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana deset godina kasnije.

  Zašto je Prvo viđenje važno za mormonizam?

  Sveci posljednjih dana gledaju na Prvo viđenje Josepha Smitha kao na ključni prvi korak u uspostavi mormonizma. Kroz Prvo viđenje učimo dvije istine koje su ključne za mormonski nauk. Prvo, Bog i Isus Krist su dva zasebna bića, svaki sa savršenim, proslavljenim tijelom. Drugo, Bog danas nastavlja objavljivati svoju volju ljudskoj rasi.

  Joseph Smith je nakon Prvog viđenja preveo Mormonovu knjigu, svezak drevnih Svetih pisama koji naučava o Isusu Kristu; obnovio je istinito svećeništvo i moć pečaćenja koji omogućuju obiteljima da budu zajedno nakon ovog života; te je primio još mnogo objava od Boga. Sveci posljednjih dana vjeruju da je Joseph Smith doista bio Božji prorok.

  Kako mogu saznati više?

  Kako biste saznali više o čudesnom životu i poslanju Josepha Smitha, posjetite stranicu mormon.org.

  first vision

  Prijedlozi optimizacije za tražilice

  Opis HTML stranice: Mormonizam je započeo kada su se Nebeski Otac i Isus Krist ukazali Josephu Smithu. Saznajte više o čudesnom Prvom viđenju Josepha Smitha.

  Opis HTML slike: Bog Otac i Isus Krist ukazali su se kada se Joseph Smith molio da bi spoznao kojoj se crkvi treba priključiti. Deset godina kasnije, Joseph Smith je uspostavio Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana, ponekad nazivanu mormonskom crkvom.

  Prijedlog za naziv datoteke HTML slike: joseph-smith-first-vision.jpg

  Ključne riječi optimizacije za tražilice: Joseph Smith, Prvo viđenje