Sanja Kolega  

Sanja Kolega

“Adam pade da bi ljudi bili; a ljudi jesu, da bi radost imali.... htio bih da se oslonite na velikog Posrednika, i poslušate velike zapovijedi njegove; i budete vjerni riječima njegovim, i izaberete vječni život, u skladu s voljom Svetoga Duha njegova.”

2 Nefi 2:25,28

Sanja voli mnoge stihove iz Mormonove knjige, ali posebno je nadahnuta stihom iz 2 Nefija 2:25: “a ljudi jesu da bi radost imali.” Prema Sanji, “izazovi u životi važni su jer vidim da je sve u skladu s naumom Nebeskog Oca. On je stvorio naum kako će otkupiti sve ljude” tako da svi ljudi mogu naposljetku naći radost u životu. Sanja osjeća mir u svojem srcu jer “sve što sam iskusila i živjela bilo je s razlogom”. Kaže da se uvijek trudila biti dobra osoba, ali slijeđenje zapovijedi da bude krštena i ostane vjerna “otvorilo je vrata za to da joj više dojmova od Svetog Duha” daje vodstvo i pomogne pronaći radost u životu.