Uskrsna poruka Prvog predsjedništva

U ovo uskrsno razdoblje pozivamo vas da razmišljate o Spasiteljevoj pomirbenoj žrtvi i veličanstvenom Uskrsnuću koje blagoslivlja sve nas.

Kroz našeg Otkupitelja, Isusa Krista, mi primamo ovu poruku nade: »U svijetu ćete imati patnju. Ali, ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!« (Ivan 16:33). Spasitelj obećava da ćemo, dok obdržavamo njegove zapovijedi i uredbe, imati »mir u ovom svijetu, i vječni život u svijetu koji će doći« (Nauk i savezi 59:23).

Svjedočimo da Isus Krist živi! »Uskrsnuo je« (Matej 28:6). Zbog njega možemo biti vođeni i osnaženi dok nosimo bremena s kojima se suočavamo u smrtnosti. Kroz našu vjeru u Spasiteljevu pomirbenu žrtvu, veze grijeha ne mogu nas zadržati, a kušnje koje proživljavamo u životu neće imati trajnu moć nad nama. »Žalac smrti progutan je u Kristu« (Mosija 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Prvo predsjedništvo


»Žalac smrti progutan je u Kristu. On je svjetlo i život svijeta; da, svjetlo koje je beskrajno, koje nikad ne može biti pomračeno; da, a i život koji je beskrajan, te ne može više biti smrti.«

MOSIJA 16:8–9