Potpora mojoj djeci u programu Vjeronauka

  U ovo predivno vrijeme velikih mogućnosti i tehnološkog napretka, naša djeca trebaju sigurno mjesto gdje mogu učiti kako primati objavu, spoznati Spasitelja kroz vođeno proučavanje Svetih pisama i ispravno postupiti kada se suoče s prilikama pokazati vjeru i hrabrost. Kao roditelji imamo zadatak podučavati i usmjeravati djecu te skrbiti o njima kako bi iskusila ono što će olakšati njihovo obraćenje u evanđelje, omogućavajući im da pronađu sreću u ovome životu i u životu koji dolazi živeći životom usredotočenim na Krista.

  Predsjednik Boyd K. Packer iz Zbora dvanaestorice apostola je podučavao: »Roditelji, potičite, čak i inzistirajte, da se vaša djeca upišu na program Vjeronauka ili Instituta. Predsjednici, biskupi i vođe mladih, vi ste odgovorni za poticanje svakog mladog čovjeka, bez iznimke, da se upiše. Malo je stvari koje će im biti od tolike koristi.«[i] Dopada mi se to što je predsjednik Packer naglasio riječi poticanje i inzistiranje. Znao je za velike blagoslove koji dolaze sudjelovanjem na Vjeronauku i za to kako izuzetna će vaša djeca postati zbog toga.

  Želim vas potaknuti da svoju djecu upišete na program Vjeronauka koristeći sljedeću internetsku stranicu koja će biti dostupna i na vašim mobilnim uređajima: myseminary.lds.org (dostupno na svim europskim jezicima). Ova aplikacija ne samo što će vam omogućiti da upišete svoju djecu na program Vjeronauka (što je izuzetno važno kako biste dobili odobrenje za korištenje podataka o polazniku u sustavu, itd.), već kao roditelji možete i pratiti djetetov razvoj i napredak tijekom tečaja, nadzirati i ažurirati njihovo čitanje te imati uvid u zadatke koje trebaju napraviti u slučaju da trebaju poboljšati svoju nazočnost kako bi primili zasluge.

  Vođe također mogu koristiti ovaj alat kako bi potvrdili napredak mladih na razini odjela i kolčića. Ovo je korisno za procjenu je li program postigao postavljene ciljeve na mjesečnoj osnovi, za bilo kakve prilagodbe u njihovim planovima te za neprestani blagoslov mladih pod njihovom nadležnosti.

  Pomoću ovog tutorijala željeli bismo vam pokazati postupak upisa. Ovaj videozapis (dostupan samo na engleskom) pokazuje korake upisa te objašnjava prednosti koje imate vi kao roditelji kada na ovaj način upišete svoje dijete na Vjeronauk.

  Znam da kada omogućimo djeci da sudjeluju u programu Vjeronauka, osjećat ćemo radost kada se kvalificiraju za hramske blagoslove.


  [i]Vidi: »Agency and Control«, Lijahona, srpanj 1983., str. 101