Administrativna Načela u Izazovnim Vremenima

   16. travnja 2020.

  Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana usredotočena je na božanski postavljene dužnosti da pomogne članovima dok napreduju duž puta saveza prema vječnom životu. Kako bi pomogla u ostvarivanju ove božanske svrhe, Crkva i njezini vođe pružaju svećeničku ovlast i ključeve, saveze i uredbe te proročko usmjerenje. Crkva poziva sve ljude da dođu Isusu Kristu i vjerno obdržavaju njegove zapovijedi.

  Izazovna vremena

  U Svetim je pismima jasno da je ovo rasporedba u kojoj ćemo doživjeti izazovna vremena. Posred teških okolnosti Crkva će proglašavati temeljna načela i pružati potrebne uredbe kako bi blagoslovila djecu Nebeskog Oca. Bez obzira na vrijeme ili okolnosti, određene su stvari ključne u Gospodinovoj Crkvi. One uključuju sveti nauk i uredbe,

  Odgovornosti globalnog građanina

  Članovi Crkve zahvalni su na zakonima mnogih nacija diljem svijeta koji štite vjersku slobodu i poštuju svetu slobodu savjesti.

  Crkva naučava da bi njezini članovi trebali podržavati i podupirati zakone tamo gdje prebivaju. Ove vlade usvajaju takve zakone koji će po njihovom sudu najbolje osiguravati javni interes. Priznajemo da u iznimnim okolnostima sva individualna prava mogu biti razumno ograničena na neko vrijeme kako bi se zaštitila sigurnost šire javnosti.

  U vremenima pandemije ili prirodne nepogode, Crkva će reagirati na službene naloge da poduzme potrebne radnje poput otkazivanja ili odgađanja sastanaka i drugih okupljanja. Crkva i njezini članovi predani su tome da budu dobri građani i susjedi. Crkva ima dugu povijest posezanja prema potrebitima i pružanja pomoći.

  Zajedno s našom obvezom da budemo dobri globalni građani, s poštovanjem zagovaramo da razumne prilagodbe budu pružene svim vjernicima dok oni nastoje sudjelovati u obredima koji su temeljni za njihovu vjeroispovijest.

  Gospodin je pripremio svoju Crkvu

  Nadahnuto višegodišnje vodstvo pripremilo je Gospodinovu Crkvu i njezine članove, i vremenito i duhovno, za promjenjiva i izazovna vremena.

  Uz trajni savjet članovima da imaju zalihe hrane u svojim domovima, članovi Crkve usmjereni su na svetkovanje šabata, posluživanje drugima te osnaživanje zborova Melkisedekovog svećeništva i Potpornih društava. Kroz svoje je proroke Gospodin povećao usredotočenost na učenje i življenje evanđelja usmjerenog na dom, podržanog Crkvom. Članovi su potaknuti da svoj dom učine istinskim svetištima vjere u kojima se djecu i mlade podučava evanđelju. Nastavni plan i program Dođi i slijedi me pruža model u kojem članovi posvuda uče evanđelje u svojem domu i u Crkvi. Program Djeca i mladi također je usmjeren na dom, dopuštajući roditeljima da odgajaju svoju djecu duhovno, intelektualno, fizički i društveno.

  Članovi su potaknuti koristiti tehnologiju kako bi iznosili poruke evanđelja na normalne i prirodne načine. Misionarima su dani uređaji koji im omogućuju da traže i podučavaju čak i kada osobni kontakt nije moguć. Članovi se mogu uključiti u djelo obiteljske povijesti iz svojih domova.

  Kada sagledamo sigurnosne uzorke ovih nastojanja i mnogih drugih, možemo vidjeti kako nas je Gospodin pažljivo organizirao i posložio da bismo se pripremili za izazovna vremena.

  Temeljna načela i uredbe

  Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana je crkva reda. Uredbe i blagoslovi svete su radnje koje su pružaju ovlašću svećeništva. Iako se neke procedure mogu promijeniti ovisno o okolnostima, temeljni nauk, načela i uredbe moraju se štititi.

  Mnoge uredbe zahtijevaju polaganje ruku, poput potvrda, zaređenja, blagoslova, odjeljivanja i predavanja svećeničkih ključeva. Takve uredbe zahtijevaju da obnašatelj svećeništva koji vrši uredbu mora biti na istoj lokaciji kao i primatelj. Svećeničke uredbe ne mogu se vršiti na daljinu uporabom tehnologije. Kada to okolnosti zahtijevaju, drugi mogu pratiti uredbu na daljinu uporabom tehnologije ako to odobri predsjedavajući autoritet.

  U ovim izazovnim vremenima, predsjedavajući autoriteti moraju biti mudri po pitanju toga koje bi se uredbe trebale privremeno odgoditi. Kada postoji bojazan od zarazne bolesti, oni koji vrše uredbe trebali bi poduzeti nužne mjere opreza kako bi zaštitili sebe i druge.

  U prilogu se nalaze smjernice za ključne uredbe, blagoslove i druge crkvene dužnosti.

  Ovi se dokumenti izdaju kao odgovor na prekide u crkvenim postupcima i aktivnostima članova uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19. Treba ih se koristiti kao smjernice onoliko dugo koliko će postojati ova pandemija i njezina službena ograničenja vezana uz crkvene sastanke i javna izlaganja u određenoj državi ili geografskom dijelu države. Druge smjernice mogle bi biti izdane kasnije.

  Zaključak

  Kao što je prorok Nefi rekao: »Gospod ne daje zapovijedi djeci ljudskoj, osim ako ne pripravi put za njih da mogu izvršiti ono što im zapovjedi« (1 Nefi 3:7). Gospodin će nam pomoći. Moć svećeništva i pravednost članova pomoći će nam ići naprijed u danima koji su pred nama.