Ažuriranje Općeg priručnika u kolovozu 2021

Najnoviji krug ažuriranja Općeg priručnika: Služenje u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana na engleskom jeziku objavljen je 4. kolovoza 2021. On uključuje jedno novo poglavlje, dva redigirana poglavlja, jedno prošireno poglavlje i mnogo ažuriranih administrativnih pravila. Također, uključuje manje revizije u drugim poglavljima.

Jesus and Child

Ova su ažuriranja objavljena na engleskom jeziku na stranici ChuchofJesusChrist.org i u aplikaciji Evanđeoska knjižnica. Bit će prevedena na druge jezike u nadolazećim mjesecima. Očekuje se da će cijeli priručnik biti ažuriran na engleskom jeziku do kraja ove godine.

Revizija ovog priručnika, koja je započela u veljači 2020., vodi se pod usmjerenjem Prvog predsjedništva i Zbora dvanaestorice apostola.

Najznačajnije revizije navedene su ovdje.

  • Poglavlje 4: »Vodstvo i vijeća u Crkvi Isusa Krista« Naslov je promijenjen kako bi uključivao riječi »i vijeća«. Poglavlje je prošireno da bi se uključile općenite informacije o vijećima, uključujući neke koje su prethodno bile u poglavlju 7.
  • Poglavlje 5: »Opće vodstvo i vodstvo područja« U ovom su novom poglavlju opisani rad i dužnosti općih vođa i vijeća te vođa i vijeća područja Crkve. Također je objašnjena dužnost u novom pozivu savjetodavki područja za organizacije. Napomena: S dodavanjem novog poglavlja 5, prethodno poglavlje 5 (»Vodstvo kolčića«) sada je poglavlje 6. Prethodno poglavlje 6 (»Biskupstvo«) sada je poglavlje 7. Sadržaj iz poglavlja 7 (»Vijeća u Crkvi«) sada je u poglavljima 4 i 29.
  • Poglavlje 20: »Aktivnosti« Ovo redigirano poglavlje uključuje mogućnost organiziranja vijeća za aktivnosti u odjelu u velikim odjelima, u njemu se pojašnjavaju upute o održavanju aktivnosti za mlade odrasle osobe ponedjeljkom navečer, ažurirane su upute o aktivnostima više kolčića i područja te su ažurirana pravila o saborima Za snagu mladih (ZSM).
  • Poglavlje 30: »Pozivi u Crkvi« U ovo redigirano poglavlje uključene su upute da bi, kada je to moguće, članovi trebali služiti u pozivima dovoljno dugo kako bi se uspostavili snažni odnosi s onima kojima služe. U poglavlju je također objašnjeno tko može pozvati i odjeliti bilježnike kolčića i odjela.

Ostali novi i ažurirani sadržaj

Biskupstva i predsjedništva kolčića sada mogu imati i dva pomoćnika izvršnih tajnika koji će pomagati izvršnim tajnicima odjela i kolčića u njihovim dužnostima. Vidi odsjeke 6.4.1 i 7.3 za više informacija.

U novom unosu o izbjeglicama kaže se da svetci posljednjih dana »kao dio svoje dužnosti da se brinu o onima u potrebi… nude svoje vrijeme, talente i prijateljstvo kako bi izrazili dobrodošlicu izbjeglicama kao članovima svojih zajednica.« Unos usmjerava čitatelje na stranicu ChurchofJesusChrist.org/refugees. U zasebnom odsjeku pod nazivom »Imigracija« (ranije »Emigracija članova«) naglašava se da isti stav dobrodošlice treba biti pokazan imigrantima.

Ažuriran je odsjek naslova »Politička i građanska aktivnost«. »Članovi se ne bi smjeli međusobno osuđivati u političkim pitanjima«, navedeno je u odsjeku. »Vjerni svetci posljednjih dana mogu pripadati raznim političkim strankama i glasovati za razne kandidate. Svi bi se trebali osjećati dobrodošlo u crkvenu okruženju.« (Pročitajte slične komentare koje je iznio predsjednik Dallin H. Oaks na Općem saboru u travnju 2021.)