Biblija

Volimo i cijenimo Bibliju. Biblija je riječ Božja. Ona je uvijek prva navedena u našem kanonu, našim »standardnim djelima«.

Biblija

Što je Biblija?

Biblija unutar svojih stranica doslovno sadrži preobraćujućeg, iscijeljujućeg Duha Kristovog koji već stoljećima mijenja srca ljudi vodeći ih neka mole, biraju ispravne puteve i tragaju da bi pronašli svojeg Spasitelja.

Bibliju s pravom nazivamo Svetim pismom. Sveta je zbog toga što podučava istinu, sveta je zbog toga što nas grije svojim duhom, sveta je zato što nas uči spoznati Boga i razumjeti njegovo postupanje s ljudima, i sveta je zato što kroz svoje stranice svjedoči o Gospodinu Isusu Kristu.

Sveci posljednjih dana vjeruju u otvoreni svetopisamski kanon, što znači da postoje i druge svetopisamske knjige osim Biblije (poput Mormonove knjige) i da Bog nastavlja objavljivati svoju riječ kroz živuće proroke. Argument koji se često upotrebljava jest da biti kršćanin znači pristajati uz načelo sola scriptura ili samodovoljnosti Biblije. No tvrditi da je Biblija konačna riječ Božja – točnije, konačna pisana riječ Božja – znači tvrditi za Bibliju više nego što ona sama za sebe tvrdi. Nigdje Biblija ne objavljuje da će sve objave od Boga biti sabrane u jedan svezak koja će zauvijek biti zatvorena i da niti jedna daljnja svetopisamska objava ne može biti primljena.


Čitajte Bibliju (dostupno samo na engleskom)


»Svečano svjedočim da smo istinski i potpuni vjernici u Gospodina Isusa Krista i njegovu objavljenu riječ kroz Bibliju. Ne samo da vjerujemo u Bibliju – mi nastojimo slijediti njezine propise i podučavati njezinu poruku.«

– M. Russell Ballard (Ensign, svibanj 2007., 82)