Blage riječi Božje na Općem saboru pomažu mi ustrajati na svom putu

OPĆI SABOR

slika

Blage riječi Božje na Općem saboru pomažu mi ustrajati na svom putu. Rješenja koja nalazim u govorima vesele me i rado ih primjenjujem u svom životu.

To su rješenja za sadašnjost, u ovo vrijeme koje nije nimalo lako. Živimo sada, ne živimo u prošlosti, a niti u budućnosti. Ovaj sadašnji trenutak života moramo proživjeti najbolje što znamo.

slika

Gdje ima boljeg mjesta da se čuje i primijeni ono što proroci i apostoli govore prožeti Duhom Svetim na Općim saborima? Odgovori na mnoga pitanja popravit će mnoge živote i vjeru te postići sigurnost kod mnogih članova. Pjesme na saboru diraju u dušu i dižu nas. To je Gospodinov način da ga slijedimo i budemo sretni. 

U ime Isusa Krista. Amen.