Brat Borko

Broko

'Kakve li radosti, i kakvo li čudesno svjetlo vidjeh; da, duša se moja ispuni radošću'

Alma 36:20-21

Najdraži Borkov odlomak iz Svetih pisama je Alma 36:20-21. U dva kratka stiha 'daje uvjerenje da nam grijesi mogu biti oprošteni i da svi možemo dobiti drugu priliku u životu, što ispunjava moju dušu radošću.'