Budite svjetlo svijetu – jednoj po jednoj osobi

    Marija i djetešce Isus