Članci vjere

  Članci vjere
  10 LISTOPADA 2016

  'Članci vjere opisuju 13 osnovnih točaka vjerovanja među članovima Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Prorok Joseph Smith ih je prvi put napisao u pismu Johnu Wentworthu, uredniku novina, kao odgovor na zahtjev gospodina Wentwortha da sazna što članovi Crkve vjeruju. Kasnije su tiskani u crkvenom mjesečniku. Sada se smatraju Svetim pismom i uključeni su u Dragocjeni biser.' (Odani vjeri stran 19)  13 članaka vjere

  1. Vjerujemo u Boga, Vječnoga Oca, i u njegova Sina Isusa Krista i u Duha Svetoga. 

  2. Vjerujemo da će ljudi biti kažnjeni za osobne grijehe, a ne za Adamov prijestup. 

  3. Vjerujemo da se po Kristovu Pomirenju sav ljudski rod može spasiti pokoravanjem evanđeoskim zakonima i uredbama.

  4. Vjerujemo da su ovo temeljna načela i uredbe Evanđelja: prvo, vjera u Gospodina Isusa Krista; drugo, obraćenje: treće, krštenje uranjanjem za otpust grijeha; četvrto, polaganje ruku za dar Duha Svetoga.

  5. Vjerujemo da čovjek mora biti pozvan od Boga proroštvom i polaganjem ruku onih koji imaju ovlast propovijedati Evanđelje i posluživati po evanđeoskim uredbama.

  6. Vjerujemo u onakvo uređenje kakvo je postojalo u prvobitnoj Crkvi, to jest, apostoli, proroci, pastiri, učitelji, evanđelisti, itd.

  7. Vjerujemo u dar jezika, proricanja, objave, viđenja, liječenja, tumačenja jezika, itd.

  8. Vjerujemo da je Biblija Riječ Božja u onoj mjeri u kojoj je ispravno prevedena. A vjerujemo da je i Mormonova knjiga Riječ Božja. 

  9. Vjerujemo u sve ono što je Bog dosad objavio, u sve ono što On sad objavljuje, i vjerujemo da će On objaviti još mnogo toga velikoga i važnoga što se odnosi na Kraljevstvo Božje.

  10. Vjerujemo u doslovno sabiranje Izraela i u obnovu Deset Plemena, te da Sion (Novi Jeruzalem) ima biti sagrađen na američkom kopnu, da će Krist osobno na zemlji kraljevati i da će zemlja biti obnovljena i poprimiti svoju rajsku slavu.

  11. Ističemo pravo da Svemogućeg Boga štujemo prema glasu svoje savjesti; svim pak ljudima priznajemo to pravo, nek štuju koga žele, gdje žele i kako žele.

  12. Vjerujemo u podložnost kraljevima, predsjednicima, vladarima i poglavarima te u pokoravanje, poštivanje i podupiranje zakona.

  13. Vjerujemo u poštenje, istinoljubivost, ćudorednost, dobrohotnost, krepost i dobrotvornost prema svim ljudima. Doista, može se reći da slijedimo Pavlov naputak - Sve vjerujemo, svemu se nadamo, podnijeli smo mnogo toga i nadamo se da ćemo biti kadri sve izdržati. Ako je bilo gdje što čestito, lijepo, na dobru glasu ili hvalevrijedno, mi to tražimo.
   
  jesus-children.jpg