Čudo uskrsnuća

poruka vodstva područja

Slika
Slika
Starješina Saulo G. Franco, Španjolska član Sedamdesetorice područja

Kada sam imao 7 godina, moja je obitelj tragično izgubila mojega mlađeg brata koji je imao samo 6 godina. Bilo je to vrlo teško vrijeme za moje roditelje. Bol zbog gubitka tako mladog sina bila im je neizmjerna i vjerojatno vrlo nepoštena. Umjesto toga da krive nekoga ili nešto, vidio sam svoje roditelje kako traže utjehu u evanđelju i Spasitelju. Ovo im je pomoglo razviti i uvećati njihovu vjeru u Krista i nadu da će jednoga dana ponovno vidjeti svojega ljubljenog sina. Ta vjera i nada koju su razvili tijekom godina pomogla im je hrabro se nositi s gubitkom svojega sina. Hram im je bio jedno od rješenja da steknu dovoljno razumijevanja i snage kako bi se nosili s ovim teškim fizičkim razdvajanjem. Stoga što su primili svete uredbe hrama mnogo godina ranije, ovi su im savezi dali nadu da jednoga dana mogu uskrsnuti kao roditelji i djeca.

Ta nada koju svi mi tražimo, kada izgubimo nekoga koga volimo, dolazi kroz uskrsnuće Spasitelja Isusa Krista. Zahvaljujući tome daru možemo se nadati da ćemo jednoga dana ponovno vidjeti one koji su otišli.

Uskrsnuće je jedan od najvećih darova koje smo primili od našega Nebeskog Oca. Jesmo li svjesni ovoga velikog dara? Vjerujemo li doista da će se on dogoditi?

Prorok Joseph Smith izjavio je:

»Temeljna načela naše religije su svjedočanstvo apostola i proroka o Isusu Kristu, da je umro, bio pokopan, ponovno ustao treći dan i bio uznesen na nebo; i sve drugo što se odnosi na našu religiju samo je dodatak tome.«1

Kada ne bi bilo Spasiteljeva uskrsnuća, naum otkupljenja ne bi mogao biti proveden, Pomirenje ne bi ispunilo svoju svrhu i cijela ljudska rasa bila bi izgubljena i bez nade. Apostol Pavao podučio je Korinćane: »Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovijedanje, neosnovana je i vaša vjera.«2 Uskrsnuće je jedan od ključnih nauka naše vjeroispovijesti i kršćanstva. Ono je ključno za stjecanje vječnog života. Kada rastemo u našoj vjeri u Krista, naše svjedočanstvo i razumijevanje uskrsnuća raste, naša nada raste, naša sposobnost da ustrajemo kroz nesreće, životne izazove te sve kušnje kojima jesmo i kojima ćemo biti podložni raste.

Zahvaljujući uskrsnuću imamo nadu da ćemo ponovno živjeti i susresti se, bez obzira na fizičke nesavršenost koje smo možda imali u ovom životu. Uskrsnuće je besplatan dar. On je bezuvjetan i primjenjuje se na sve koji su živjeli, one koji žive i one koji tek trebaju živjeti.

Spasitelj je podučio da postoji sigurnost života nakon ovoga. Rekao je: »Ja sam uskrsnuće i život… Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će.«3

U zbunjenom i nesigurnom svijetu poput ovoga u kojem danas živimo možemo pronaći nadu da će sve biti bolje. Siguran sam da će bolja vremena doći, a uskrsnuće je nauk koji donosi ovu nadu. Usmjerimo li svoj život na Spasitelja, sve će imati smisla, čak i ako se čini izgubljeno na neko vrijeme. Ovo je jedan od najvećih blagoslova koje nam je naš Nebeski Otac dao – da je njegov Sin umro za nas kako bi nam ponovno dao život.

Znam da ćemo se jednoga dana moja obitelj i ja ponovno susresti s mojim mlađim bratom, u tom trenutku kao uskrsle osobe. Također znam da, ako smo vjerni, možemo biti zajedno kao vječne obitelji. Znam da je Krist uskrsnuo i živi! Po Svetome Duhu znam da je to istina. Dar uskrsnuća nije samo sjajan dar, već je to ljubav koju Bog ima za nas.

1 History of the Church, 3:30; iz uvodnog članka objavljenog u časopisu Elders’ Journal, srpanj 1838., str. 44; Joseph Smith bio je urednik časopisa.

2 1 Korinćanima 15:14

3 Ivan 11:25