Drugačiji pogled na molitvu - Poruka starješine C. Charlesa

  Drugačiji pogled na molitvu - Poruka starješine C. Charlesa

  21 RUJNA 2016

  4. 9. 2016 starješina C. Charles iz zbora sedamdesetorice je posjetio ogranak u Zagrebu te nam se obratio i na sastanku Zbora Starješina. 

  Pošto je tema same lekcije bila molitva i post, starješina Charles je govorio o molitvi te o tome kako molitva može utjecati na naše živote.

  S. Charles je dao nekoliko zaista korisnih naputaka koji su blagoslovili njegov život te je obećao da će blagosloviti i naše živote. 

  Prvi od naputaka koji je dan jest da pronađemo prostoriju u kojoj nas ništa neće ometati te gdje ćemo imati potpuni mir. Ovaj naputak je usporedio sa Enoševim riječima u Enošu 1:3-4 koji kaže: »Gle, pođoh u šumu loviti divljač, a riječi koje često slušah da ih otac moj govori o životu vječnomu i radosti svetaca, duboko se usadiše u srce moje. I duša mi ogladnje, i klekoh pred Tvorcem svojim, i zavapih mu žarkom molitvom i prošnjom za dušu svoju.«

  Nakon togo nam je rekao, kada kleknemo poput Enoša te budemo spremni započeti molitvu, da pokušamo zamisliti lice Nebeskoga Oca pred nama te Ga tako pozvati u prostoriju sa nama. Uvijek moramo imati na umu da dolazimo pred Oca u poniznosti te sa poštovanjem.

  Tada slijede četiri koraka molitve: Oslovljavanje Nebeskoga Oca, zahvaliti mu na svemu što je napravio za nas, se upitati Ga sva pitanja koja imamo za Njega, te zatvoriti molitvu u ime Spasitelja. 

  Također je napomenuo da je izuzetno važno da se molimo sa pravom nakanom te iskrena srca kako i kaže sam Moroni u Moroni 10:4 »Budete li pitali srca iskrena, s pravom nakanom, imajući vjeru u Krista...«

  Ali najvažniji dio molitve jest osluškivanje odgovora. Zar nije ne pristojno da se nekoga nešto upita te da se odmah okrene te ne dozvoli osobi da nam kaže odgovor. Isto je i s našim Ocem na Nebu. Ako Ga pitamo nešto, onda bi bio red da ga i poslušamo i vidimo kakav će nam odgovor dati.

  Uz ovu napomenu je i podijelio priču o čovjeku koji se nije mislio krstiti sve dok ne dobije odgovor da je Mormonova knjiga istinita, ali se nije molio sa pravom nakanom te nije osluškivao šapate Duha kako bi dobio odgovor. Tek nakon što je poslušao savjet starješine Charlesa, da ostane na koljenima te da zaista pokuša čuti odgovor, je i dobio odgovor o tome da je Mormonova knjiga istinita. 

  Uz sve rečeno nas je potaknuo da vodimo molitveni dnevnik jer nam Otac rijetko daje sve odjednom, nego to redak po redak, uredba za uredbom. Ali kada zapisujemo te retke onda nakon nekog vremena možemo vidjeti taj prekrasan odgovor koji smo dobili postepeno kako smo ga i mogli primiti.

  Charles_Christopher_200x250.jpg