Poruka vodstva područja

Evanđelje je za cijelo čovječanstvo

Postoji još jedna božanska i dosljedna istina, da je Krist, naš brat i Spasitelj, pomirio za prijestupe cijelog čovječanstva, za svakog pojedinca, bez obzira na njihovu zemlju porijekla, rasu ili vjerovanje.

Christ at the Well
starješina Mark A. Dundon, Velika Britanija
starješina Mark A. Dundon, Velika Britanija Član Sedamdesetorice područja Sjeverna Europa

Sa 195 zemalja na 7 kontinenata, preko 7000 različitih jezika i stanovništvom od 7,9 milijardi, živimo u predivno bogatom i raznolikom svijetu.  Postoji bezbroj tradicija i kultura na svakoj razini, diljem svakog naroda pa čak i do svake zasebne obitelji. To je doista čudo.  Bogati smo raznolikošću i to je predivno!

Društvene norme postaju sve više odvojene od polaznih temeljnih načela evanđelja Isusa Krista, poznatih i shvaćenih kroz njegovu obnovu u ovim posljednjim danima.  No unatoč tome, uvijek postoji stalna, ustrajna, nepokolebljiva istina, bilo da se razumije ili prepoznaje kao takva, ona se nikada neće promijeniti.  Ta je istina ova: da je svaki muškarac, žena i dijete koji su živjeli, žive i živjet će na ovoj veličanstvenoj i raznolikoj Zemlji, dijete Boga, našeg Nebeskog Oca.  Da smo ovdje na ovoj Zemlji kako bismo iskusili smrtnost s božanskom svrhom, jer »reče Bog: ʻNačinimo čovjeka na svoju sliku, sebi sličnaʼ… Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.« (Postanak 1:26–27) i mi trebamo postati poput samoga Boga »rekoh doduše: ʻVi ste bogovi; i svi ste sinovi Višnjega.ʼ«  (Psalmi 82:6). 

Adam & Eve

Proglas o obitelji također izjavljuje: »Sva su ljudska bića – muškarci i žene – stvorena na sliku Boga. Svatko je ljubljeni duhovni sin ili kći nebeskih roditelja i kao takav svatko ima božansku narav i cilj.«  Koliko li je to povlašten položaj spoznati i razumjeti ovu temeljnu istinu.  Zahvalan sam na tome. Ne uzimam ga zdravo za gotovo.  Kao dječak, zbog iskustava u životu u to vrijeme, imao sam pitanja o naravi Boga, tko je on, kako izgleda.  Posjećivao sam mjesne crkve i postavljao bih svećenicima ova pitanja.  Postavljao bih pitanja povezana sa svrhom života i zašto smo ovdje ako trebamo trpjeti bol i tugu.  Nisam mogao primiti zadovoljavajući odgovor koji se činio ispravnim. 

Atonement

Postoji još jedna božanska i dosljedna istina, da je Krist, naš brat i Spasitelj, pomirio za prijestupe cijelog čovječanstva, za svakog pojedinca, bez obzira na njihovu zemlju porijekla, rasu ili vjerovanje.  Uskrsnuće i besmrtnost dar su svoj Božjoj djeci bezuvjetno. Međutim, postoji cijena koju treba platiti, kako bi se koristila božanska moć Pomirenja, za istinsko pokajanje i kako bismo bili oslobođeni od tereta grijeha.  Sam je Spasitelj to objasnio kada je došao u Amerike: »I nećete mi prinositi više prolijevanje krvi; da, žrtve vaše i paljenice vaše prestat će, jer neću prihvatiti nijednu od žrtava vaših i paljenica vaših.  Prinosit ćete mi kao žrtvu srce skršeno i duh raskajan. I tko god dođe k meni srca skršena i duha raskajana, njega ću krstiti ognjem i Duhom Svetim.« (3 Nefi 9:19–20).  Nastavljajući svoje obraćanje Alma potvrđuje: »Zato, tko se god pokaje i ne otvrdne srce svoje, imat će pravo na milosrđe kroz Jedinorođenog Sina mojega, sve do otpusta grijeha svojih; i ti će ući u počinak moj.« (Alma 12:34).  I milosrdno znamo iz Jakovljevih naučavanja o onima koji nemaju priliku biti podučeni, razumjeti te imati svjedočanstvo o Kristu: »Jer pomirenje ispunjava zahtjeve pravde njegove za sve one kojima zakon ne bijaše dan, tako da su izbavljeni… i vraćeni su onomu Bogu koji im udijeli dah, koji je Svetac Izraelov.« (2 Nefi 9:26).

O kako li je predivan ovaj dar, za cijelo čovječanstvo!  Zahvalan sam na tome jer redovito doživljavam radost onoga kojemu je grijeh oprošten i jednako tako radost onoga koji je iscijeljen.

Ostavljam vam podsjetnik na poziv upućen svakome od nas od samog Spasitelja: »Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako.«  (Matej 11:28–30).