Gospodine, komu ćemo otići?

Poruka vodstva područja

drugi savjetnik u predsjedništvu područja Europa
starješina Ruben V. Alliaud iz Sedamdesetorice drugi savjetnik u predsjedništvu područja Europa

Nakon što je čudesno nahranio pet tisuća, Isus je iznio predivnu propovijed o Kruhu života. Ukazao je na to da ga mnogi nisu slijedili zbog poruke, »nego jer s[u] jeli one kruhove i nasitili se.«1 Iz tog je razloga objasnio da je on pravi Kruh života i da ih vremeniti blagoslovi primljeni u ovom životu, čak i na čudesan način, neće spasiti: »Očevi vaši jedoše manu u pustinji i pomriješe.« 2
Utjecaj njegove poruke bio je takav da se »tada… mnogi njegovi učenici povukoše i nisu više išli s njim«. 
Promatrajući ovu reakciju, Isus je pogledao Dvanaestoricu koji su bili s njim i upitao: »Zar ćete i vi otići?« Petar je odmah preuzeo odgovornost, istupio naprijed i, predstavljajući ono što su svi smatrali, izjavio: »Gospodine, komu ćemo otići? Ti imaš riječi vječnoga života.«4
Svi smo mi prošli i još ćemo proći kroz teške situacije u našem životu gdje naša očekivanja neće biti povezana s našom trenutnom stvarnošću.
Bit će trenutaka kada ćete se možda osjećati umorno, razočarano, obeshrabreno ili prazno. Štoviše, možda će biti trenutaka kada ćemo pomisliti poput onih iz davnine: »Zaludu je Bogu služiti i kakva je korist što njegove čuvamo propise i žalosni hodimo pred Jahvom nad Vojskama?« 5
To su trenutci kada kleknemo i vapimo: 
Gdje mogu naći mir?
Gdje je moj spokoj
kad drugi izvori ne liječe me?
Kad sve me sile zla uništit žele,
gdje mogu poći tad
i biti s Njim?« 6

Dopustite mi iznijeti vam neka načela koja će nam, ako se razumiju, pomoći ustrajati dok iščekujemo bolja vremena.
Svrha ovog života. Predsjednik Russell M. Nelson podsjetio nas je: »Radost koju osjećamo gotovo i nema veze s okolnostima naših života, [ali ima sa] svime na što se u svojim životima usredotočimo.« 7 
Nikada nemojte izgubiti fokus da je ova Zemlja na kojoj živimo stvorena i pripremljena za nas kako bi se proveo naum spasenja: »I iskušat ćemo ih time, da vidimo hoće li činiti sve što im god Gospod Bog njihov zapovjedi«,8 unatoč posrednim izazovima života. S druge strane, kako je objašnjeno proroku Josephu Smithu: »Sve [će ti] ovo pružiti iskustvo, i bit će za dobro tvoje.« 9 Kušnje su teške po naravi. Razumijevajući to, prepoznajemo kako nije stvar u tome da nešto nije u redu s nama, već je stvar u tome da mi ispunjavamo samu svrhu zbog koje smo ovdje. 
Nikada ne iskačite iz broda usred oluje. Zamislite na trenutak da ste na brodu koji prolazi kroz vrlo snažnu oluju usred oceana. Zamislite da »bjesni oluja, gle, vali su visoki, a nebo je posvema mračno i nema nam pomoći«.10 Siguran sam da bi vam mnogi dojmovi i osjećaji pali na pamet, no iskočiti iz broda ne bi bio jedan od njih. Brod evanđelja uvijek će nam nuditi zaštitu i sklonište posred oluja života.
Držite se vjere i znanja koje već imate. Kralj Benjamin potaknuo nas je da vjerujemo u Boga, da vjerujemo kako On ima svu mudrost i svu moć te da vjerujemo kako »čovjek ne shvaća sve ono što Gospod može shvatiti«.11 Na određeni način, razumijevanje našeg neznanja treba biti dio našeg svjedočanstva. 
Kao dio ovoga smrtnog iskustva, nemamo neposredne odgovore na sva posredna pitanja u životu. Stoga, »drži se za ono što ti je već poznato i čvrsto stoj dok ne dođe dodatno znanje«.12 
Ono što znamo važnije je i snažnije od onoga što možda još ne razumijemo u potpunosti.
Moja je molitva da prihvaćanjem ovih načela možemo opetovano reći poput Petra: »Gospodine, komu ćemo otići? Ti imaš riječi vječnoga života.« 13 


1 Ivan 6:26
2 Ivan 6:49
3 Ivan 6:66
4 Ivan 6: 67–68
5 Malahija 3:14
6 Pjesmarica, br. 71, Gdje mogu naći mir?
7 Predsjednik Russell M. Nelson, »Radost i duhovni opstanak«, Opći sabor, listopad 2016.
8 Abraham 3:25
9 NiS 122: 7
10 Pjesmarica, br. 54, Gospode, bjesni oluja
11 Mosija 4: 9
12 Starješina Jeffrey R. Holland, »Vjerujem!«, travanj 2013. 
13 Ivan 6:67–68