Anke Gržan Omiljeni Stih

Anka Gržan i Mormonova Knjiga

1 Nefi 1:1 “Ja, Nefi, kako se rodih od dobrih roditelja, zato bijah podučen ponešto u svem znanju oca svojega; i kako vidjeh mnogo nevolja tijekom dana svojih, ipak, kako mi Gospod bijaše veoma naklonjen svih dana mojih; da, kako imadoh veliku spoznaju o dobroti i otajstvima Božjim…”

Anka osjeća da ovaj stih odražava njezin vlastit život dok je odrastala u Zadru: “Bila sam podučena od dobrih roditelja, iskusila sam teškoće i nevolje života, ali još uvijek osjećam da sam bila blagoslovljena i Gospodin mi je izrazio veliku naklonost evanđeljem Isusa Krista.”