Izjava Prvog predsjedništva o oružanom sukobu

Vođe Crkve mole da »mir prevlada[] među narodima i u našim srcima«.

Prvo predsjedništvo Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana izdalo je sljedeću izjavu:

»Srca su nam slomljena i duboko smo zabrinuti zbog oružanoga sukoba koji sada bijesni. Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana ima članove u svakom od pogođenih područja i diljem svijeta. Oni i sva naša braća i sestre u našim su mislima i srcima.

Nastavljamo se moliti za mir. Znamo da se trajni mir može pronaći kroz Isusa Krista. On može smiriti i utješiti naše duše čak i usred strašnih sukoba. Podučio nas je da volimo Boga i svoje bližnje. 

Molimo se da će ovaj oružani sukob brzo završiti, da će kontroverzije završiti mirno i da će mir prevladati među narodima i u našim srcima. Preklinjemo svjetske vođe da traže takva rješenja i mir.«

Prvo predsjedništvo