Kada obdržavamo šabat svetim i mi postajemo sveti

  Kada obdržavamo šabat svetim i mi postajemo sveti

  Poruka vodstva područja

  Poruka vodstva područja

  1. SIJEČNJA 2016


  Starješina Paul V. Johnson
  prvi savjetnik, predsjedništvo područja Europa
  paul-v-johnson_200x250.jpg


  prvi savjetnik, predsjedništvo područja Europa

  Tijekom ovog života na zemlji nastojimo biti više nalik našem Nebeskom Ocu i njegovom Sinu, Isusu Kristu.  Želimo naučiti više o njima i želimo živjeti kao što bi oni htjeli da živimo.  Budući da su oni sveti i mi želimo biti posvećeni ili sveti.  Jedna snažna pomoć u našem nastojanju postati više svetima je šabat.  Šabat nam je dan (Marko 2:27) kako bi nam pomogao i blagoslovio naše živote.  Zapovjeđeno nam je »opsluživati dan subotni da ga svetkuj[emo]« (NiS 68:29)  Kada obdržavamo šabat svetim i mi postajemo sveti.  

  Kakvu ulogu igra šabat u procesu postajanja svetim?  Gospodin je rekao da možemo biti neokaljani od svijeta odlazeći u dom molitve i primanjem sakramenata na njegov sveti dan (NiS 59:9).  Obdržavanje sebe čistim od ovog svijeta može se gledati kao poziv, ali to je također čudesan blagoslov koji dolazi kao rezultat našeg obdržavanja šabata svetim.  Biti svet znači, dijelom, biti čist, a nemati mrlje svijeta u našim životima veliki je korak prema svetosti.

   Važan dio ostanka čistim je uredba sakramenta.  Dok dostojno blagujemo sakrament, obećano nam je da će »Duh njegov uvijek b[iti] s« nama (NiS 20:77).  Duh nas posvećuje ili čisti (3. Nefi 27:20).

  Postajemo svetiji dok više učimo o Spasitelju i živimo kako je on živio.  Učimo više o njemu kada odlazimo na naše sastanke i satove te tijekom vlastitog proučavanja i štovanja na šabat.

  Također postajemo svetiji kada se više usredotočujemo na druge kao što je to činio Spasitelj kada je bio na zemlji. Dok ispunjavamo svoje pozive, služimo drugima.  Možemo povesti prijatelje na crkveni sastanak ili ih pozvati u svoj dom i iznositi im blagoslove evanđelja.  Možemo potražiti naše pretke i pomoći im da prime hramske uredbe. Možemo ojačati veze između članova naše obitelji koji žive i blagosloviti živote drugih pokazujući ljubav prema njima.

  Restoration-of-AP-Sacrament-AV111230_cah007.jpg

  Predsjednik Russell M. Nelson je objasnio da nam šabat daje »stvarni predah od grčeva svakodnevnog života i priliku za duhovnu i tjelesnu obnovu« (Liahona, svibanj 2015).

  Predsjednik Nelson također objašnjava kako je shvatio da njegovo ponašanje i stav na šabat čine znak između njega i njegovog Nebeskog Oca.  Umjesto popisa stvari koje smije i ne smije činiti, rekao je: »Kada sam morao donijeti odluku je li aktivnost prikladna za šabat, jednostavno bih se zapitao: ‘Kakav znak želim dati Bogu?’ To pitanje je moje odluke o šabatu činilo kristalno jasnima.« (Liahona, svibanj 2015).

  »Kada narod postane nemaran u obdržavanju šabata, svi aspekti života budu pogođeni, a njegov vjerski život postaje trulim« (Vodič za Sveta pisma, šabat).  Ovo načelo nije primjenjivo samo na narod nego i na pojedince.  Kada pojedinac postane nemaran u obdržavanju šabata, svi aspekti njegovog života budu pogođeni, a njegov vjerski život postaje trulim.  Ali ako obdržavamo šabat svetim svi aspekti našeg života su pozitivno pogođeni i postajemo sveti.

  Kakav je divan blagoslov šabat!  U izazovnom i palom svijetu Gospodin nam je pružio dan koji, ako ga se ispravno obdržava, neće biti samo zadovoljstvo (Izaija 58:13–14), nego će nam pomoći postati posvećenima – svetima pred Gospodinom.