Kako možemo iskoristiti molitvu za komunikaciju s Bogom

komunikaciju s Bogom

Što mormonska vjera naučava o molitvi?

Mormoni, znani i kao članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, vjeruju da je molitva komunikacija između nas i Boga, našeg Nebeskog Oca. Nebeski Otac želi da mu se molimo svakodnevno, i zasebno i s našim obiteljima. Mormoni vjeruju kako Bog želi da se »molimo njemu i nikome drugom« (»Prayer«, Gospel Topics, topics.lds.org). Mormonska vjera naučava, kao i Biblija, kako je Isus Krist, kada je bio na Zemlji, objasnio da bismo se trebali moliti Nebeskome Ocu u Isusovo ime (vidi Ivan 16:23). Za mormone je molitva i zapovijed od Boga i prilika da osobno komuniciraju s njim.

Kako bih se trebao moliti?

Kako bismo pokazali svoje poštovanje i ljubav prema Bogu, klečimo, pognemo glavu i zatvorimo svoje oči. Mormoni vjeruju da kada se molimo trebamo imati na umu kako razgovaramo s našim Ocem na Nebu te trebamo koristiti brižan način govora pun poštovanja.

Mormonska vjera naučava da postoji moć u molitvi naglas, a Sveta pisma nas potiču da se učestalo molimo privatno kako bismo mogli Bogu izraziti svoje iskrene osjećaje (vidi Matej 6:6–7; Alma 34:17–27). Međutim, Bogu se možemo moliti u bilo kojem trenutku i bilo gdje. Mormonska uvjerenja uključuju naučavanje da čak i pomisao može biti molitva ako je usmjerena prema Bogu (vidi Vodič za sveta pisma, »Molitva«, svetapisma.lds.org).

Mormoni vjeruju da kada se molimo trebamo izraziti svoju zahvalnost Nebeskome Ocu za naše mnoge blagoslove. Kao što je jedan mormonski vođa primijetio: »Najsmislenije i najduhovnije molitve koje sam doživio sadržavale su mnoge izraze zahvalnosti i vrlo malo ili nimalo zahtjeva« (David A. Bednar, »Pray Always«, Ensign ili Liahona, studeni 2008., 42). Mormonska uvjerenja uključuju naučavanje da sve što imamo dolazi od Boga te da čak i usred naših najtežih izazova mi još uvijek možemo zahvaliti njemu za naše blagoslove.

Mormonska vjera naučava kako Nebeski Otac želi od nas da ga tražimo ono što trebamo dok se molimo. Isus Krist je naučavao: »Molite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se! Jer svaki koji moli, prima; tko traži, nalazi, i tko kuca, otvara mu se« (Matej 7:7–8). Mormoni vjeruju da kada se molimo, možemo zatražiti Nebeskog Oca da nam pomogne s našim tjelesnim, emocionalnim i duhovnim potrebama te bilo kojim drugim potrebama koje bismo mogli imati. Mormoni također vjeruju da nam Bog, kao naš brižan Otac, želi pomoći i dat će nam svaki blagoslov koji nam je nužan. Međutim, kada tražimo Nebeskoga Oca za blagoslove, trebali bismo se moliti da se vrši njegova volja te učiniti sve što je u našoj moći kako bismo bili dostojni primiti blagoslove koje tražimo.

Koji blagoslovi dolaze iz molitve?

Mormoni vjeruju da molitva donosi mnoge blagoslove. Mormonska vjera naučava da kada se molimo, možemo osjetiti Božju ljubav za nas. Osjećamo ljubav dok promišljamo o mnogim blagoslovima koji su već u našim životima. Osjećamo više sreće i mira dok nastojimo poravnati svoju volju s Božjom u svojem životu. Blagoslovljeni smo s većim strpljenjem i vjerom. Možemo osjetiti utjecaj Svetoga Duha kako nas vodi i usmjerava. Kada se molimo, Bog otvara ustave nebeske i daje nam blagoslove koje nam je već  bio voljan dati, a koje smo mi samo trebali zatražiti kako bismo ih primili. Također, možemo pomoći blagosloviti tuđe živote dok upućujemo iskrene molbe Bogu za njihovu dobrobit.

Kako vi možete saznati o Božjem naumu za vas

Kako biste saznali više o mormonskoj vjeri i onomu što mormoni vjeruju o molitvi, posjetite stranicu mormon.org