Salt Lake City, Utah

Najavljena zaduženja vodstva misije za 2024.

Prvo predsjedništvo Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana pozvalo je nove misijske vođe na 12 misija u Europi

Prvo predsjedništvo Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana pozvalo je nove misijske vođe na 12 misija u Europi. Ti će novi parovi vodstva započeti svoje trogodišnje služenje u srpnju. Njihova imena i zaduženja navedena su u nastavku. Dvije nove europske misije otvorit će se i stupiti na snagu 1. srpnja 2024., misija Njemačka Hamburg i misija Portugal Porto.

Prvo predsjedništvo Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana pozvalo je nove misijske vođe na 144 misije diljem svijeta u 2024. godini. To uključuje 36 novih misija, dvije od njih u Europi.
Prvo predsjedništvo Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana pozvalo je nove misijske vođe na 144 misije diljem svijeta u 2024. godini. To uključuje 36 novih misija, dvije od njih u Europi.

Područje Središnja Europa

Misija | Predsjednik misije i pratiteljica

Belgija/Nizozemska
↳ Marius H. von Mollendorff i Natanya R. von Mollendorff
Francuska Lyon
↳ Jason M. Soulier i Jennifer H. Soulier
Njemačka Berlin
↳ Ace Moyer i Angela Moyer
Njemačka Hamburg
↳ Dirk Franz i Anja Franz
Španjolska Madrid jug
↳ Adonaj S. Obando i Maria Obando

Područje Sjeverna Europa

Misija | Predsjednik misije i pratiteljica

Danska Kopenhagen
↳ Jamie Davidson i Judy Davidson
Engleska Bristol
↳ Leland E. Mayall i Berny Mayall
Engleska London
↳ Paul H. Sinclair i Mona M. Sinclair
Norverška Oslo                        
↳ Lisle C. Updike i MaryAnn Updike
Portugal Lisabon
↳ Aaron Blackwelder i Genevieve Blackwelder
Portugal Porto
↳ Estevan P. Leal i Danielle A. Leal
Škotska/Irska
↳ Gregory Randall i Emily Randall