Napadi i protumjere

poruka vodstva područja

läsa-skrifter
Äldste-Wondra
starješina Helmut D. Wondra, Austrija član Sedamdesetorice područja

Moja vjera u Isusa Krista temelj je mojeg života. Moja je najveća želja za mene i moju obitelj da jednoga dana budemo ponovno sjedinjeni s njime i našim Nebeskim Ocem.

Svrha je Crkve Isusa Krista pozvati svakoga da dođe Kristu i ima udjela u spasenju kroz njega. Međutim, u našem suvremenom svijetu nije lako osnažiti našu vjeru u Spasitelja. Predsjednik Russell M. Nelson podučio je: »Neprijatelj pojačava svoje napade na vjeru, na nas i naše obitelji eksponencijalnom stopom. Kako bismo duhovno preživjeli, trebamo protumjere i proaktivne planove.«1

Jedna od protumjera koju nam je Gospodin dao preko svojeg proroka jest »Crkv[a] usmjeren[a] na dom, podržan[a] onime što se događa u zgradama naših ogranaka, odjela i kolčića«.2 Svakodnevno proučavanje Svetih pisama podržano vodičem za proučavanje po programu »Dođi i slijedi me« bit će ključno u okretanju našega doma u »svetište vjere«.3

Međutim, ima li proučavanje Svetih pisama doista moć učiniti to?

Prije nekoliko godina trebao sam riješiti težak problem. Postalo mi je jasno da sam trebao dosegnuti višu duhovnu razinu kako bih se mogao nositi s ovim izazovom. Stoga sam se molio kako bih otkrio što mi je činiti da bih razvio više duhovne snage. Kao odgovor na svoje molitve primio sam poticaj da marljivije proučavam Mormonovu knjigu nego ikada prije. Pročitao sam Mormonovu knjigu mnogo puta ranije, ali sam odlučio proučiti je dublje i pobožnije nego ikada prije. Kao rezultat toga mogao sam osjetiti da mi duhovnost raste iz dana u dan, moja je vjera u Isusa Krista bivala osnaživana i dana mi je srčanost da se nosim sa svojim problemom.

Doista, Sveta pisma odišu duhovnom moću koju tako hitno trebamo u naše doba. U Svetim pismima pronalazimo odgovore na najvažnija pitanja našeg života. Kada kao obitelji ili prijatelji svakodnevno proučavamo Sveta pisma i iznosimo svoje misli i iskustva, osnažujemo svoju povezanost jedni s drugima te s našim Nebeskim Ocem.

Tko je mogao zamisliti da ćemo, kada je predstavljen program »Dođi i slijedi me« i predsjednik Nelson nam je rekao kako je vrijeme da »preinač[imo] svoj[] dom[] u središte učenja evanđelja«,4 otkriti kako će nekoliko mjeseci kasnije naša mogućnost da idemo u crkvu radi duhovnog prehranjivanja biti vrlo ograničena? Možemo samo biti zahvalni Gospodinu što nas je na vrijeme pripremio za ovo razdoblje!

Moja se obitelj i ja osobno osjećamo vrlo blagoslovljeni programom »Dođi i slijedi me«. S našim zauzetim rasporedima te mnogim zanimanjima i dužnostima, nije nam uvijek lako pronaći vrijeme i mir koji su nam potrebni da bismo svakoga dana zajedno čitali i proučavali Sveta pisma. Trebali smo to postaviti kao prioritet da bi doista djelovalo. Ne doživljavamo duhovne izljeve svaki puta kada proučavamo evanđelje kao obitelj, ali nam naše svakodnevno proučavanje Svetih pisama uvelike pomaže bolje spoznati Spasitelja, pozvati njegova Duha u naš dom i umanjiti utjecaj protivnika unutar naše obitelji.

Razgovarao sam s nekoliko obitelji i upitao ih o njihovom iskustvu s programom »Dođi i slijedi me«. Bilo je zanimljivo za shvatiti kako je svaka obitelj trebala pronaći svoj vlastiti način oko toga kada zajedno proučavati Sveta pisma i kako koristiti program »Dođi i slijedi me« kao vodič. Međutim, svaka obitelj koja je uz molitvu zatražila objavu o tome kako to najbolje učiniti mogla je iskusiti blagoslove povezane s time.

Neka nam naša svakodnevna nastojanja da proučavamo Sveta pisma pomognu postati doista obraćeni, bolje spoznati Krista i postati više poput njega.

Napomene

1. Russell M. Nelson, »Uvodne riječi«, Ensign, studeni 2018.

2. Russell M. Nelson, »Uvodne riječi«, Ensign, studeni 2018.

3. Russell M. Nelson, »Postati uzoran svetac posljednjih dana«, Ensign, studeni 2018. 4. Russell M. Nelson, »Postati uzoran svetac posljednjih dana«, Ensign, studeni 2018.