Naziv Crkve

Naziv Crkve

Predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana Russell M. Nelson iznio je sljedeću izjavu po pitanju naziva Crkve:


Gospodin mi je utisnuo u misli važnost naziva koji je objavio za svoju Crkvu, i to Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Imamo djelo pred sobom da se uskladimo s njegovom voljom. U proteklim su tjednima, razni crkveni vođe i odjeli započeli nužne korake da se to ostvari. Dodatne informacije o ovom važnom pitanju bit će dostupne u nadolazećim mjesecima.


Pogledajte ažurirani stilski vodič stranice Newsroom u kojem je dana smjernica o tome kako ispravno nazivati Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana. U nadolazećim će mjesecima crkvene internetske stranice i materijali biti ažurirani kako bi odražavali ovu smjernicu predsjednika Nelsona.

Stilski vodič – naziv Crkve

Službeni naziv Crkve je Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Bog je puni naziv dao objavom Josephu Smithu 1838.

  • Poželjno je navesti puni naziv Crkve kada ju se prvi puta spominje: »Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana«.

  • Kada je potrebna skraćena referenca, poželjni su izrazi »Crkva« ili »Crkva Isusa Krista«. Naziv »obnovljena Crkva Isusa Krista« također je točan i potiče se njegovo korištenje.

  • Iako je izraz »mormonska crkva« bio dugo primjenjivan u javnosti kao nadimak kada se govorilo o Crkvi, to nije ovlašteni naziv i Crkva ne potiče njegovu uporabu. Time vas molimo da izbjegavate uporabu skraćenice »SPD« ili nadimka »Mormon« kao zamjene za naziv Crkve, kao u izrazima »mormonska crkva«, »Crkva SPD-a« ili »Crkva svetaca posljednjih dana«.

  • Kada se govori o članovima Crkve, poželjni su izrazi »članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana« ili »sveci posljednjih dana«. Molimo da se izraz »mormoni« ne koristi.

  • Naziv »Mormon« ispravno se koristi u odgovarajućim nazivima poput Mormonova knjiga ili kada se koristi kao pridjev u povijesnim izrazima poput »mormonski put«.

  • Izraz »mormonizam« nije točan i ne bi ga se trebalo koristiti. Kada se opisuje spoj nauka, kulture i stila života jedinstven za Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana, točan i poželjan izraz je »obnovljeno evanđelje Isusa Krista«.

  • Kada se spominju ljudi ili organizacije koje prakticiraju poligamiju, potrebno je navesti da Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana nije povezana s poligamnim skupinama.