Svjedočanstvo Nemanje

Svjedočanstvo Nemanje

2 Ne 31:20: “ Stoga, marate se probijati naprijed s postojanošću u Kristu, imajući savršen sjaj nade i ljubav prema Bogu i svim ljudima. Dakle, budete li se probijali naprijed, gosteći se riječju Kristovom, i ustrajete li do svršetka, gle, ovako govori Otac: Imat ćete vječni život' 

Volim ovaj dio Svetog pisma zato jer mi je pomogao da bolje razumijem sto znaci ustrajati do kraja. Nisam razumio što to znači sve dok se nisam našao u natjecanju mješovitih borbenih vještina.” Imao sam jako težak meč sa mladicem kojeg sam poznavao od ranije. Bio sam veoma obeshrabren i pomislio da sam gotov - rekao sam treneru da bih trebao “baciti ručnik”, na što mi je on odgovorio: “Nastavi raditi ono što si radio i do sad - zadavaj mu male udarce.” Izdržao sam, iako sam bio u bolovima. Protivnik mi je slomio dva rebra i raskrvario glavu, ali ja sam ipak dominirao u meču jer sam se nastavio boriti. Zadao sam mu još više manjih udaraca, bio sam uporniji, i dobio sam meč na poene. 

Iz ovoga sam naučio da se moramo boriti kako bismo prebrodili iskušenja i muke. Sotona zna naše slabosti i po tom pitanju može učiniti mnogo štete. Krist je naš vođa u životu i On nam daje hrabrost i uči nas da se držimo Njegovih (Božjih) zapovijedi, te da Sotonu držimo podalje od nas sa “malim udarcima” poput molitve, čitanja Svetog pisma, odlaska u crkvu. Ukoliko radimo ove male stvari/geste i u tome ustrajemo, svi ćemo biti pobjednici na kraju.