Poruka vodstva područja

Nova godina s vjerom u Krista

Nova godina s vjerom u Krista

5 SIJEČNJA 2017


Živimo u vrijeme velike uskomešanosti.  Zbog svakodnevnih vijesti i naših osobnih izazova naša se hrabrost može poljuljati i može nas obuzeti strah.[1]  No proroci su podučavali da vjera otklanja strah i donosi svjetlo nade.[2] Sveta pisma vjeru definiraju kao pouzdanost i povjerenje u Isusa Krista. Vjerujemo da je on Sin Božji i da kroz pomirenje ima moć spasiti nas.

Vjera u Gospodina Isusa Krista je prvo načelo evanđelja.[3] Daje nam moć:

starješina Axel Leimer
starješina Axel Leimer, Njemačka član Sedamdesetorice područja
 • ugoditi Bogu[4]
 • primiti njegovu pomoć i vodstvo[5]
 • primiti odgovor na molitvu i očitovanje istine[6]
 • izmijeniti naša srca[7]
 • pokajati se i krstiti[8]
 • primiti oprost[9]
 • svjedočiti moćnim čudesima[10]
 • dati nam snagu[11]
 • biti iscijeljeni[12]
 • biti spašeni[13]
 • ugledati se na Boga i živjeti[14]
 • prionuti uza svako dobro[15]
 • pomoći roditeljima u podučavanju njihove djece[16]
 • izdržati do kraja[17]

Vjera je velika pozitivna moć koja nas može uzdići iznad oblaka brige i pomoći nam da postanemo cijeli u Kristu.  Pristup vjeri nije ograničen na one koji su već snažni niti ovisi o vanjskom zanimanju ili tituli.  Umjesto toga mogu joj pristupiti svi koji odaberu slijediti Krista i njegov jednostavni nauk: pokajati se i krstiti.[18]  Jednom kad smo odabrali prihvatiti evanđelje i djelovati po tom nauku[19], čak će i najslabiji među nama ojačati.[20]  »Vjera u Isusa Krista je dar s neba koji dolazi kad odaberemo vjerovati i kad ju tražimo i kad je se držimo.«[21]  »Kad odaberemo slijediti Krista u vjeri umjesto odabiranja drugog puta iz straha, blagoslovljeni smo posljedicama koje su u skladu s našim izborom.«[22] 

Ako u ovoj novoj godini odaberete obnoviti svoju vjeru, možete slijediti neke jednostavne korake.  Prvo, upoznajte i volite Spasitelja. Možete započeti slušanjem ili čitanjem njegove riječi.[23]  Donesite odluku ne propuštati odlazak u Crkvu ili čitanje Svetih pisama, posebice Mormonove knjige.  Čitajte Mormonovu knjigu s namjerom boljeg upoznavanja Spasitelja.  Možete podcrtati bilo koji citat koji se odnosi na njegove osobine i naučavanja.  Drugo, kako vaša vjera raste, donesite odluku živjeti prema njegovim naučavanjima.  »Kad imamo vjere u Krista, prihvaćamo i primjenjujemo njegovo Pomirenje i njegova naučavanja. Vjerujemo njemu i onome što kaže…       Vjerujemo u Krista i vjerujemo da od nas želi da obdržavamo sve njegove zapovijedi. Svoju vjeru želimo pokazati poslušnošću.«[24] 

Jednom kad ga upoznamo naša želja za obdržavanjem njegovih zapovijedi će se povećati.[25]  Spasitelj je jednostavno naučavao: »Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi.«[26]  Ovo je naučavanje snažno koliko i jednostavno.  Trebamo obdržavati zapovijedi, ne iz straha, već motivirani ljubavlju.  Gospodin nas poziva da obdržavamo njegove zapovijedi i cijenimo njegov zakon kao oko u glavi te ih zapišemo na ploče svojih srca.[27]  U predviđanju novog saveza u posljednjim danima, Gospodin je rekao: Stavit ću svoj zakon u njihovu nutrinu i zapisati ih u njihova srca i bit ću njihov Bog, a oni će biti moj narod.[28] 

Dok se svijet nastavlja mijenjati i ljudska srca malakšu, u vjeri u Isusa Krista pronaći će se snaga i mir.  Krist nudi olakšanje našeg tereta.[29]  Držimo se, mi kao najslabiji od slabih, tog izvora snage i proživimo novu godinu s povećanom vjerom i pouzdanjem u svoje spasenje.
 


[1] NiS 88:89–91
[2] 2. Nefi 31:20
[3] Članci vjere 1:4
[4] Hebrejima 11:6
[5] 1. Nefi 7:12; 1. Nefi 16:28; Moroni 7:26
[6] NiS 10:47, 52; Mosija 27:14; Moroni 10:4
[7] Mosija 5:7
[8] 2. Nefi 9:23
[9] Enoš 1:3–8
[10] 2. Nefi 26:13; Eter 12:12; Moroni 7:27–29, 34–38
[11] Alma 14:26; Eter 12:27–28, 37
[12] 3. Nefi 17:8
[13] Mosija 3:12; Efežanima 2:8; 2. Nefi 25:23
[14] Helaman 8:15
[15] Moroni 7:28
[16] NiS 68:25
[17] NiS 20:25, 29
[18] NiS 10:67
[19] NiS 101:78
[20] Eter 12:27; NiS 1:19; NiS 133:58
[21] Vjera nije u igri slučaja već u odabiru starješine Neila L. Andersena iz Zbora dvanaestorice apostola, Opći sabor u listopadu 2015.
[22] Živite u vjeri a ne u strahu, Quentin L. Cook studeni 2007.
[23] Rimljanima 10:17
[24] Propovijedaj moje evanđelje: Vodič za misionarsku službu [2004.], 61–62
[25] 1. Ivanova 2:3
[26] Ivan 14:15; Ivan 15:10; NiS 46:9; NiS 124:87; Mosija 13:14,
[27] Mudre izreke 7:2–3
[28] Jeremija 31:33
[29] Matej 11:30