Nova Objava iz Općeg sabora

Nova Objava iz Općeg sabora

Kao dio kontinuiranih napora da bi se pomoglo svecima posljednih dana de se približe Isusu Kristu, Predsjednik Russell M. Nelson je najavio prilagođavanja da bi uravnotežili jedinstveni i suštinski načini na koji članovi štuju i žive evanđelje u crkvi i svom domu.  

Odmah poslije primjedaba Predsjednika Nelsona u subotu ujutro, Starješina Quentin L. Cook iz zbora dvanaestorice apostola se obratio globalnoj publici i ponudio je detalje budućih prilagođavanja skraćenih crkvenih sastanaka da bi se bolje usredotočili na Spasitelja, duhovne poruke i sakrament koja će se stupiti na snagu od siječnja 2019.

Crvka u Zagrebu

Četri svrhe i blagoslova koji su vezani s ovom i drugim skorašnjim promjenama u bili dani.

1. Produbljivanje preobraćenja Nebeskom Ocu i Gospodu Isusu Kristu i ojačajući vjeru u Njih.
2. Ojačajući pojedince i obitelji putem kurikuluma koji podržava crkva i usredoći se na dom koji doprinosi radosnom životu evanđelja.
3. Svetkujući dan šabata, dok se usredotoči na uredbu sakramenta.
4. Pomažući svoj djeci na oboje strana zastora preko misionarkog rada i primajući  uredbe i zaveze i hramske blagoslove.

unutar crkve

Novi element kurikuluma koji će koristiti djeca, mladi i odrasli počevši u Siječnju 2019, dođi i slijedi me - za pojedince i obitelji je dostupan tiskanoj verziji na comefollowme.lds.org, i u aplikaciji Evanđeoka Knjižica na 47 jezicima.