Novo predsjedništvo područja Europa počinje sa svojom službom

Od 1. kolovoza 2019. starješina Gary B. Sabin započet će svoju službu kao novi predsjednik područja Europa Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Starješina Massimo De Feo služit će kao prvi savjetnik, a starješina Erich W. Kopischke kao drugi savjetnik.  Novo predsjedništvo područja najavljeno je u travnju.

Upravljanje Crkvom diljem svijeta olakšano je kroz 21 zemljopisno područje.  Danas, predsjedništvo područja Europa predsjedava nad više od 493.970 članova u više od 1.300 kongregacija diljem više od 40 zemalja i 26 misija te jednim Centrom za obuku misionara.  Također, postoji 15 hramova, bilo aktivnih, u izgradnji ili obnovi, ili najavljenih. Pod vodstvom Prvog predsjedništva i Zbora dvanaestorice apostola, novo predsjedništvo područja pružit će duhovno i administrativno vodstvo vođama i članovima Crkve u ovom području.

starješina Gary B. Sabin
starješina Gary B. Sabin

Starješina Gary B. Sabin podržan je kao opći autoritet Sedamdesetorice Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana 2. travnja 2016.   U svojem prošlom zaduženju služio je kao prvi savjetnik u predsjedništvu područja Europa.   

Starješina Sabin služio je u brojnim crkvenim pozivima, uključujući cjelodnevnu misionarsku službu u misiji Nizozemska/Belgija te kao biskup, predsjednik kolčića i član Sedamdesetorice područja.

Starješina Sabin rođen je u Provu u Uti 7. travnja 1954. te ima magisterij iz menadžmenta sa Sveučilišta Stanford i prvostupnički studij iz financija sa Sveučilišta Brigham Young.  Njegova je karijera bila usredotočena na komercijalne nekretnine jer je bio osnivač i predsjedatelj / direktor dvije tvrtke navedene na njujorškoj burzi. On je osnivač zaklade Sabin Children’s Foundation, koja pruža zdravstvenu skrb za djecu u zemljama trećeg svijeta.  U kolovozu 1976. oženio se s Valerie Purdy i oni su roditelji šestero djece.

starješina Massimo De Feo
starješina Massimo De Feo

Starješina Massimo De Feo podržan je kao opći autoritet Sedamdesetorice Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana 2. travnja 2016. U vrijeme svog poziva služio je kao član Trećeg zbora Sedamdesetorice u području Europa.  Starješina De Feo služio je u brojnim crkvenim pozivima, uključujući cjelodnevnu misionarsku službu u misiji Rim, Italija te kao predsjednik ogranka, predsjednik okruga, savjetnik u biskupstvu, veliki vijećnik, predsjednik kolčića i član Sedamdesetorice područja.

Nakon služenja kao cjelodnevni misionar, započeo je svoju karijeru u međunarodnim odnosima, kad ga je zaposlilo Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a i dodijelilo mu diplomatsku misiju u Italiji. Nakon više od 30 godina službe, na kraju je služio kao zamjenik regionalnog službenika za savezne pogodnosti Uprave za socijalnu sigurnost za područja južna Europa, sjeverna Afrika i Bliski istok. Starješina De Feo rođen je 14. prosinca 1960. u Tarantu u Italiji. U kolovozu 1984. oženio se s Loredanom Galeandro. Roditelji su troje djece.

starješina Erich W. Kopischke
starješina Erich W. Kopischke

Starješina Erich W. Kopischke podržan je kao opći autoritet Sedamdesetorice Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana 31. ožujka 2007.   Služio je kao prvi savjetnik (2008.–2009.) i predsjednik (2009.–2012.) u predsjedništvu područja Europa. Prije svog poziva za stalnog općeg autoriteta, starješina Kopischke bio je koordinator vjeronauka i instituta vjere za Europu.  Ranije u svojoj karijeri, privatno je radio kao zastupnik za osiguranja i kasnije je postao izvršni direktor nacionalne osiguravajuće tvrtke u Njemačkoj. Primio je svoje početno profesionalno obrazovanje i diplomu u poslovanju.

Starješina Kopischke služio je u brojnim crkvenim pozivima, uključujući kao cjelodnevni misionar u misiji Njemačka, München, predsjednik kolčića, predsjednik okruga, veliki vijećnik i predsjednik ogranka.  Godine 2003. bio je pozvan predsjedavati nad misijom Njemačka, Berlin.

Erich Willi Horst Kopischke rođen je u Elmshornu, Njemačka, 20. listopada 1956.  Oženio se s Christiane Glück u prosincu 1978.  Roditelji su sedmero djece.