»Obitelj: Proglas svijetu«

  Mormoni vjeruju da su brak i obitelji dio nauma Nebeskog Oca za njegovu djecu.
  Mormoni vjeruju da su brak i obitelji dio nauma Nebeskog Oca za njegovu djecu.

  »Obitelj: Proglas svijetu« je dokument koji izjavljuje što Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana naučava o braku, djeci i obitelji (Ensign ili Liahona, studeni 2010., 129). Kada je bivši predsjednik Crkve, Gordon B. Hinckley, prije više od 20 godina po prvi puta pročitao proglas o obitelji, članovi Crkve su bili zahvalni na njegovim jednostavnim i jasnim naučavanjima o obitelji. Danas, više nego ikada, članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, također znani kao mormoni, cijene proglas o obitelji kao objavu koja je i dubokoumna i iskreno potrebna, a koja utvrđuje Božja mjerila za mrak i obitelj u svijetu koji se stalno mijenja (vidi Bonnie L. Oscarson, »Defenders of the Family Proclamation«, Ensign ili Liahona, svibanj 2015., 14–15). Nastavite čitati kako biste saznali više o tome što mormoni vjeruju po pitanju braka i obitelji.

  Što »Obitelj: Proglas svijetu« naučava?

  Proglas o obitelj daje poseban savjet muževima, ženama, majkama i očevima. Naučava da je »brak između muškarca i žene određen od Boga i da je obitelj u središtu Stvoriteljeva nauma za vječni cilj njegove djece« (»The Family«, 129). Također naučava da smo, prije nego što smo rođeni, »poznavali… i štovali Boga kao svoga Vječnog Oca« te da je Božji naum za napredak njegove djece tražio da dođemo na Zemlju, primimo fizička tijela kako bismo se mogli vratiti živjeti s njime i našim obiteljima nakon što umremo (»The Family«, 129). Naučavanja u proglasu o obitelji namijenjena su kako bi pomogla obiteljima – ne samo mormonskim obiteljima – da budu sretne.

  Što mormoni vjeruju po pitanju braka?

  Mormoni vjeruju da je brak između muškarca i žene važan dio Božjeg nauma za njegovu djecu. Također vjeruju kako muževi i žene »imaju uzvišenu odgovornost da se vole i brinu jedno za drugo« (»The Family«, 129). Za mormone, »uspješni brakovi i obitelji su uspostavljeni i oni se čuvaju na načelima vjere, molitve, pokajanja, opraštanja, poštovanja, ljubavi, sućuti, na radu i zdravim rekreativnim aktivnostima« (»The Family«, 129). Mormoni vjeruju da bi si supružnici trebali međusobno pomagati kao jednaki suradnici, a oni koji se ne uspiju pobrinuti za svoje obitelji, počine preljub ili zlostavljaju svoje bračne drugove ili djecu, bit će odgovorni Bogu za svoje odabire (vidi »The Family«, 129).

  Što mormoni doista vjeruju o djeci i obitelji?

  Mormoni vjeruju u naučavanje proglasa o obitelji da »djeca imaju pravo biti rođena u savezu braka« (»The Family«, 129). Mormoni također vjeruju da »djeca su Jahvina baština« (Psalm 127:3), što znači da su djeca blagoslov od Boga. Za mormone, roditeljstvo je sveta odgovornost, a roditelji trebaju »podizati svoju djecu u ljubavi i pravednosti, ispuniti im fizičke i duhovne potrebe, naučiti ih da vole i služe jedni drugima, da vrše Božje zapovijedi i budu građani koji poštuju zakone gdje god da žive« (»The Family«, 129). Za mormone su obiteljske odgovornosti od najveće važnosti.

  Kako mogu saznati više o onome što Mormoni vjeruju?

  Mormoni vjeruju da obitelji nisu samo obveza, već su i veliki blagoslov. Prilika da se bude dio obitelji je izraz Božje ljubavi za nas, a Bog nam je dao obitelji »kako bi nam pomogao postati [kakvima] on želi da budemo« (Matthew Neeley, The Family Is of God«, Friend, listopad 2008., 28–29). Kako biste saznali više o tome što mormoni vjeruju i o Božjem naumu za vas i vašu obitelj, posjetite stranicu mormon.org.