Odbrojavanje do Općeg sabora Petnaest dana pronicljivosti petnaestorice apostola

prorok

FRANKFURT – Počevši od 23. rujna, članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana moći će svakoga dana pregledati po jedno obraćanje apostola sa zadnjeg Općeg sabora u travnju u pripremi za naredni Opći sabor koji će biti održan 5. i 6. listopada. Time će se članovi moći bolje pripremiti za 189. polugodišnji sabor.

Petnaest će dana na društvenim medijima po jedan kratak isječak dnevno biti objavljivan na dvadeset i jednom jeziku. Videozapisi su namijenjeni potaknuti članove da ponovno poslušaju suvremene apostole na Općem saboru u listopadu.

slika

»Nadamo se da će ovi videozapisi nadahnuti gledatelje da iskoriste Opći sabor najbolje što mogu; da se unaprijed duhovno pripreme za sabor, da pripreme pitanja i pogledaju sva zasjedanja«, objasnio je Stuart Timon, producent digitalnih medija u Odjelu za nakladništvo Crkve u području Europa.

Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana organizirana je s prorokom na čelu, njegovom dvojicom savjetnika i dvanaestoricom apostola. Vjerni članovi Crkve smatraju svu petnaestoricu suvremenim apostolima ili »naročitim svjedocima« Isusa Krista. Sudionici će na saboru podržati Prvo predsjedništvo, Dvanaestoricu apostola i sve druge crkvene autoritete.

Salt Lake City

Članovi Crkve smatraju sabor važnim događajem jer imaju priliku čuti ove crkvene vođe za koje vjeruju da primaju izravno vodstvo od Boga.

Sto osamdeset i deveti polugodišnji sabor bit će prenošen 5. i 6. listopada iz Salt Lake Cityja, Utah. Prvo predsjedništvo, Zbor dvanaestorice apostola i drugi opći autoriteti i vođe iznosit će nadahnute poruke tijekom ova dva dana.