Opći sabor: nadahnjujuće poruke nadahnutih vođa

Opći sabor: nadahnjujuće poruke nadahnutih vođa

Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, znani i kao mormoni, vjeruju u obećanje Isusa Krista da »gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene, tu sam ja među njima« (Matej 18:20). Dvaput godišnje, mormoni se okupljaju na globalnom općem saboru kako bi čuli riječi živućih proroka (nadahnutih vođa), štovali Isusa Krista te zajedno učili i rasli. Za mormone je opći sabor vrijeme okupljanja radi slušanja Božjih slugu.

Što je mormonski opći sabor?

Mormonski opći sabor održava se dvaput godišnje, u travnju i listopadu. Prvi opći sabor Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana održan je u lipnju 1830., nedugo nakon što je Crkva uspostavljenja, s manje od 30 krštenih članova (vidi Ryan Morgenegg, »A Brief History of General Conference«, Church News, 3. listopada 2014). Danas se opći sabor održava u Konferencijskom centru u Salt Lake Cityju u koji stane više od 21.000 ljudi. Besplatne se karte daju za Konferencijski centar, no još milijuni drugih članova Crkve i zainteresiranih nečlanova slušaju i gledaju sabor putem internetskog, televizijskog, satelitskog i radijskog prijenosa. Mormonski se opći sabor prenosi na oko 90 jezika i prevodi na dodatne jezike nakon sabora (vidi »General Conference«, mormonnewsroom.org).

Tijekom općeg sabora, mormonski vođe – uključujući predsjednika Crkve i njegove savjetnike, članove Zbora dvanaestorice apostola i vođe crkvenih pomoćnih organizacija – govore tijekom nekoliko zasjedanja sabora koja se održavaju tijekom vikenda. Zbor Mormon Tabernacle Choir i zborovi sastavljeni od mjesnih članova Crkve također pjevaju.

O čemu govornici govore na mormonskom općem saboru?

Govornici na općem saboru govore o raznim vjerskim temama. Teme za govornike nisu određene, već ih biraju zasebni govornici prema vodstvu Svetoga Duha (vidi »Preparing for General Conference«, lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/preparing-for-general-conference). Primjeri tema o kojima se raspravlja tijekom općeg sabora uključuju moć Isusa Krista da nas iscijeli, važnost molitve, blagoslove kršćanske ljubavi i službe, Božji naum za njegovu djecu, važnost poslušnosti Božjim zapovijedima, važnost misionarskog rada te blagoslove Mormonove knjige (vidi »General Conference«, lds.org/general-conference). Nakon općeg sabora, govori govornika objavljuju se u crkvenim časopisima i na internetskoj stranici LDS.org.

Vođe Crkve na općem saboru vode crkvene poslove, predstavljaju važne statistike i izvješća o rastu Crkve te izlažu imena vođa Crkve za glas podrške ili protivljenja općem članstvu Crkve (vidi Doctrine and Covenants Student Manual, 2. izdanje [priručnik Crkvenog obrazovnog sustava, 2001.], 90).

Kako mogu saznati više?

Mormoni vjeruju kako prilika za slušanje živućih proroka na općem saboru donosi mnoge blagoslove. Zahvalni su na brižnom Nebeskom Ocu koji je poslao svoje sluge kako bi podučavali o njegovom Sinu Isusu Kristu. Kako biste saznali više o našem Nebeskom Ocu i njegovim živućim prorocima na Zemlji danas, posjetite stranicu mormon.org.