Orijana Jureško

Orijana Jureško

Naprotiv, tražite najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a sve će vam to biti nadodano.

3 Nefi 13:33

Orijana je članica Crkve Isusa Krista svetaca posljednijh dana već 30 godina i voli nadahnuće i ohrabrenje koje prima od ovog stiha u Mormonovoj knjizi. Orijana opisuje svoje napore: “Nastojala sam najprije tražiti Božju volju i biti vođena Duhom.” Kao rezultat, ona kaže, “imala sam duhovna iskustva koja su sidro za mene i koja su mi pomogla da prođem kroz teškoće i tegobe u životu.”