Osnaživanje vašeg braka kroz vjeru u Isusa Krista

Temelj za snažan i vječan brak

Nach Auffassung der Heiligen der Letzten Tage entsteht mit der Eheschließung von Mann und Frau eine neue Familie. Die familiären Beziehungen werden inniger, wenn jeder in der Familie sein Herz Jesus Christus zuwendet.
Sveci posljednjih dana vjeruju da nova obitelj započinje kada se muškarac i žena vjenčaju. Obiteljski odnosi svetaca posljednjih dana osnaženi su posvećenošću Isusu Kristu.

Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana vjeruju da su brak i obitelj jednako važni danas kao što su oduvijek i bili! »Obitelj: Proglas svijetu« službeni je dokument Crkve kojim se naučava da je »brak između muškarca i žene određen od Boga i da je obitelj u središtu Stvoriteljeva nauma za vječni cilj njegove djece« (Ensign ili Liahona, studeni 2010., 129.). Sveci posljednjih dana vjeruju da brak nije samo privremeni pravni ugovor, već i Božja zapovijed te sveti savezni odnos (vidi Bruce C. Hafen, »Covenant Marriage«, Ensign, studeni 1996., 26. – 28.). Savez je obećanje koje dajemo Bogu. Kada se par svetaca posljednjih dana vjenča, oni daju obećanje Bogu da će se međusobno voljeti i brinuti jedno o drugome, a Bog obećava da njihov brak može trajati vječno. Kao što je jedan crkveni vođa objasnio: »Brak je dar od Boga nama; kvaliteta našeg braka naš je dar njemu« (L. Whitney Clayton, »Marriage: Watch and Learn«, Ensign ili Lijahona, svibanj 2013., 85.).

Što članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana vjeruju o braku i obitelji

Sveci posljednjih dana vjeruju da se najviši blagoslovi ljubavi i sreće dobivaju kroz savezne odnose braka i obitelji. Nauk Crkve naučava da muškarci i žene imaju jedinstvene, komplementarne naravi te je, stoga, predviđeno da si muškarci i žene međusobno pomažu i zajedno napreduju (vidi »Obitelj: Proglas«, 129.).

Sveci posljednjih dana vjeruju da su obitelj i brak važan dio Božjeg nauma još od Stvaranja Zemlje, kada je Adam postavljen u Edenski vrt. Bog je rekao kako »nije dobro da čovjek bude sam« (Postanak 2:18) pa je Eva postala Adamova pratiteljica. Govoreći o Adamu i Evi, David A. Bednar – jedan od vođa svetaca posljednjih dana – podučio je da je »jedinstvena kombinacija duhovnih, fizičkih, mentalnih i emocionalnih sposobnosti muškaraca i žena bila… potrebna za primjenu [Božjeg] nauma sreće. Sami, niti muškarac niti žena ne bi mogli ispuniti svrhe svoga stvaranja« (David A. Bednar, »Marriage is Essential to His Eternal Plan«, Lijahona, lipanj 2006., 51.).

Iako brak i obiteljski život mogu predstavljati jedinstvene izazove, sveci posljednjih dana vjeruju da obitelj, s majkom i ocem koji su vjenčani, predstavlja idealno okruženje za rađanje i odgajanje djece. Iznad svega, sveci posljednjih dana vjeruju da nam usmjeravanje braka i obiteljskih odnosa na Isusa Krista može pomoći približiti se njemu i članovima naše obitelji te nam može pomoći pronaći radost koja se ne može naći ni na koji drugi način.

Latter-day Saints believe that a new family starts when a man and woman are married. Latter-day Saint family relationships are strengthened by devotion to Jesus Christ. (c) Intellectual Reserve

Zašto je Isus Krist naš savršeni primjer?

Sveci posljednjih dana vjeruju da Gospodin Isus Krist pruža primjer svake odlike koja je važna u braku i obiteljskom životu. Kada je Isus Krist bio na Zemlji, on je bio savršeni primjer ljubavi, strpljenja, poniznosti, ljubaznosti i nesebičnog služenja – od čega sve može jako puno pomoći u stvaranju sretnog doma!

Sveci posljednjih dana također vjeruju da je idealni bračni odnos usmjeren na Isusa Krista. Mnoge obitelji svetaca posljednjih dana zamišljaju ovaj oblik bračnog odnosa kao trokut, s Isusom Kristom na vrhu trokuta, a svakim supružnikom na jednom od ostalih kutova baze trokuta. Kada svaki bračni drug radi da bi postao više poput Krista, kreću se od kutova trokuta po njegovim stranicama prema Kristu na vrhu. Kako se više približavaju Kristu, tako postaju bliskiji jedno drugome. Ujedinjena posvećenost Isusu Kristu zbližava bračne drugove (vidi David A. Bednar, »Marriage is Essential«, 54.).


Sveci posljednjih dana vjeruju da nova obitelj započinje kada se muškarac i žena vjenčaju. Obiteljski odnosi svetaca posljednjih dana osnaženi su posvećenošću Isusu Kristu.


Kako kristoliki brakovi postavljaju primjer za našu djecu?

Dok usmjerujemo svoje brakove i obitelji prema Isusu Kristu, podučavamo svoju djecu kroz naš primjer. David A. Bednar je objasnio: »Kada mlade žene i muškarci osjete uzajamno poštovanje, privrženost, povjerenje i ljubav između muža i žene, onda će nastojati njegovati ista obilježja i u svom životu. Naša djeca… Naučit će od onoga što mi radimo i što jesmo – makar i da pamte malo od onoga što govorimo« (»Marriage Is Essential«, 54.). Sveci posljednjih dana vjeruju da baš kao što je Isus Krist naš savršeni primjer, mi možemo biti dobri primjeri za našu djecu dok nastojimo činiti ono što bi on činio da je ovdje na Zemlji.

Kako možete doznati više o tome što članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana vjeruju?

Kako biste saznali više o obiteljima svetaca posljednjih dana i Božjem naumu za vas i vašu obitelj, posjetit stranicu dodjitekristu.org.