Pet biblijskih stihova koji nas podučavaju o Duhu Svetome

Zaglavna slika

Poput drugih kršćana, mormoni, inače poznati kao članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, vjeruju u naučavanja Biblije o Bogu Ocu, njegovom Sinu Isusu Kristu i Duhu Svetome. Međutim, mormoni ne vjeruju da Biblija naučava nauk Trojstva – da su Otac, Sin i Duh Sveti jedno biće. Umjesto toga, mormoni vjeruju da Biblija naučava kako Otac, Sin i Duh Sveti djeluju u potpunom jedinstvu, ali su zasebne osobe (vidi Jeffrey R. Holland, »The Only True God and Jesus Christ Whom He Hath Sent«, Ensign ili Liahona, studeni 2007., 40–42). Mormoni ove osobe kolektivno nazivaju Božanstvom. 

Uz to, dok mnogi kršćani vjeruju da je Bog samo duh, mormoni vjeruju da i Otac i Sin imaju proslavljena tijela, a da je Duh Sveti duh. Nauk mormona, poput Biblije, naučava da je Duh Sveti jedini član Božanstva bez tijela. Evo samo nekoliko biblijskih naučavanja o Duhu Svetome.

1. Matej 3:11: Sveti Duh nas posvećuje

Sveci posljednjih dana vjeruju da baš kao što je krštenje vodom važno da budemo pročišćeni od svojih grijeha, tako je i primanje Duha Svetoga, ili krštenja ognjem. U Mateju 3:11 zabilježeno je da će Isus Krist krstiti »Duhom Svetim i ognjem« one koji su kršteni vodom. Slično tomu, Boyd K. Packer, jedan od općih vođa Crkve od 1961. do njegove smrti 2015., naučavao je da »postoje dva dijela krštenja – krštenje vodom i krštenjem ognjem ili Duhom Svetim« (»The Gift of the Holy Ghost: What Every Member Should Know«, Liahona, kolovoz 2006., 20). 

Primanje Duha Svetoga uspoređeno je s krštenjem ognjem jer Duh Sveti ima pročišćujući utjecaj na naš život. Mormonski nauk naučava da poput vatre koja sagorijeva drozgu, Duh Sveti pročišćava naše srce dok više nemamo želje griješiti (vidi David A. Bednar, »Clean Hands and a Pure Heart«, Ensign ili Liahona, studeni 2007., 80–83). Ovaj nam pročišćujući utjecaj pomaže postati dostojnima ponovno živjeti s Bogom jednoga dana (vidi Evanđeoska načela [2009.], 117–120).

Slika
Mormonski nauk naučava da možemo osjetiti utjecaj Duha Svetoga kada čitamo Božju riječ.

2. Ivan 3:5: Moramo primiti Duha Svetoga kako bismo ušli u Božje kraljevstvo

Mormoni vjeruju da Biblija naučava o važnosti krštenja: »Tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko« (Ivan 3:5). Mormonski nauk naučava da moramo biti kršteni kako bismo se vratili u Božje kraljevstvo nakon što umremo, a da bi uredba krštenja bila potpuna, moramo također primiti dar Duha Svetoga. Kao što je prorok Joseph Smith izjavio: »Možete isto tako krstiti vreću pijeska kao čovjeka, ako to nije učinjeno s pogledom uprtim u otpust grijeha i primanje Duha Svetoga. Krštenje vodom je pola krštenja i ne vrijedi ništa bez druge polovice – to jest krštenja Duhom Svetim« (Naučavanja predsjednika Crkve: Joseph Smith [2007.], 95).

3. Ivan 14:26: Duh Sveti nas može utješiti i podučiti o svemu

Mormoni vjeruju u naučavanje Isusa Krista da »Branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh« (Ivan 14:26). Duh Sveti je učitelj istine i ako smo voljni slušati, on nas može podučiti o svemu. Mormoni također vjeruju u naučavanje Biblije da nas Duh Sveti može utješiti kada smo tužni ili usamljeni te nas podsjetiti na Božju ljubav za nas.

4. Ivan 15:26: Duh Sveti svjedoči o Isusu Kristu

Isus je naučavao da »kada dođe Branitelj, kojega ću ja poslati od Oca, Duh istine koji izlazi od Oca, svjedočit će za me« (Ivan 15:26). Mormoni vjeruju kako je jedna od glavnih uloga Duha Svetoga svjedočiti o istini, posebice o Isusu Kristu i njegovoj božanstvenosti! Samo kroz Duha Svetoga možemo primiti svjedočanstvo da je Isus Krist Sin Božji i Otkupitelj svijeta (vidi »Testimony«, Gospel Topics, topics.lds.org).

5. Galaćanima 5:22–23: Kada osjećamo Duha Svetoga, osjećamo ljubav, radost i mir

Duha Svetoga se često naziva Svetim Duhom ili Duhom Gospodnjim. U Galaćanima 5:22–23 se naučava da »plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost«. Mormoni vjeruju da kada imamo Svetoga Duha s nama, možemo iskusiti sve navedene pozitivne osjećaje i osobine bez obzira na teškoće s kojima bismo se mogli suočavati u životu. Ne samo da nas Duh Sveti osnažuje osobno, već nas osnažuje da uzdižemo druge i pomažemo im u izazovima s kojima se suočavaju.

Saznajte više o Duhu Svetome

Jeste li znatiželjni znati što još mormonski nauk naučava? Kako biste saznali više o tome što mormoni vjeruju da Biblija naučava o Bogu, Isusu Kristu i Duhu Svetome, posjetite stranicu mormon.org.