Dovesti nas k njemu

To Bring us to Him

Preuzmi PDF

Plan | Kartica

Vizija

»Htio bih da dođete Kristu… i uzmete udjela u njegovu spasenju i u moći njegova otkupljenja.«

OMNI 1:26
Prioriteti

Prioriteti

 • Slijediti proroka
 • Pozvati prijatelja na sakramentalni sastanak
 • Odnijeti ime pretka u hram

Ciljevi

 • Pregledati govore s općeg sabora.

 • Obvezati se činiti kako prorok naučava i procijeniti svoja nastojanja svakog šabata.

 • Uz molitvu tražiti prilike za posluživanje.

 • Pozvati prijatelje u naše domove, na sakramentalne i druge sastanke da uče o Kristu.

 • Iznositi crkvene poruke prijateljima na internetu.

 • Na vijeću odjela usredotočiti se na to kako pomoći članovima i prijateljima u napretku.

 • Osnažiti našu vjeru u Isusa Krista promišljenim svetkovanjem šabata i voditi svoj život tako da smo dostojni hramske preporuke.

 • Koristiti FamilySearch za prepoznavanje predaka kojima su potrebne hramske uredbe.

 • Odnijeti imena članova obitelji u dom Gospodnji i pomoći drugima da učine isto.

Family

Pokazatelji napretka

Vođe odjela i kolčića moći će izmjeriti napredak praćenjem ovih ključnih pokazatelja iz Tromjesečnog izvješća:

 • Intervjui posluživanja
 • Podareni članovi s važećom hramskom preporukom
 • Nazočnost na sakramentalnim sastancima
 • Članovi koji podnose imena predaka za vršenje hramskih uredbi

Primjena

Određene radnje koje članovi trebaju izvršiti kako bi pomogli pojedincima i obiteljima sudjelovati u djelu spasenja važan su dio plana područja.

Vođe: Članovi koordinacijskog vijeća te vijeća kolčića i odjela trebali bi uz molitvu razviti određene korake koje će poduzeti kako bi ostvarili viziju, prioritete i ciljeve područja. Vođe se potiče da uz molitvu razmotre određena imena pojedinaca na koje će usmjeriti svoju pažnju.

Pojedinci i obitelji: Pojedince i obitelji potiče se da postave određene mjerljive ciljeve na malu džepnu karticu što će im pomoći da usmjere svoja nastojanja na tri prioriteta plana područja u svojem osobnom životu.

Odgovornost i provjera: Članovi Sedamdesetorice područja potiču predsjednike kolčića na razvijanje smislenih načina primjenjivanja plana područja provjeravaju njihov napredak. Predsjednici kolčića nadalje potiču biskupe da rade s vođama svećeništva i pomoćnih organizacija na razvijanju načina kako primijeniti plan područja te isto tako provjeravaju njihov napredak i potiču ih.