Vaš plan, dovesti vas k njemu

  Dobrodošli Dobrodošli u zajednicu u kojoj svi nastoje živjeti kako je Isus naučavao. Dođite i vidite u što vjerujemo na stranici DođiteKristu.org
  Ovo je Crkva Crkva započinje u nedjelju, no završava li tada? Zamislite kada bi se crkva protezala izvan četiri zida naše građevine kako bi nas svakodnevno nadahnjivala.
  Family

  Vizija

  »Pozovite svu Božju djecu s obje strane vela da dođu svojem Spasitelju, prime blagoslove svetog hrama, imaju trajnu radost i osposobe se za vječni život.« - PREDSJEDNIK RUSSELL M. NELSON

  Prioriteti

  • Slijediti proroka
  • Pozvati prijatelja na sakramentalni sastanak
  • Odnijeti ime pretka u hram
  Goals-eng

  Ciljevi

  • Uživajte u blagoslovima svakodnevnog pokajanja.
  • Uz molitvu tražite prilike za posluživanje.
  • Imajte nadolazeći naraštaj stalno na umu.
  • Pozovite užu i širu obitelj i prijatelje na sakramentalni sastanak kako bi učili o Kristu.
  • Dijelite crkvene poruke na internetu s obitelji i prijateljima.
  • Usmjerite vijeća odjela na to kako pomoći članovima i prijateljima napredovati zasebno i kao obitelji duž puta saveza.
  • Podajte veliku pažnju novim članovima i članovima povratnicima.
  • Osnažite svoju vjeru u Isusa Krista kroz promišljeno svetkovanje šabata kod kuće i u crkvi.
  • Budite u potpunosti uključeni u program »Dođi i slijedi me« te uz molitvu tražite osobnu objavu.
  • Budite dostojni hramske preporuke.
  • Nosite obiteljska imena u Dom Gospodnji te pomognite drugima činiti isto.
  • Pridajte najviši prioritet ujedinjavanju i upotpunjavanju obitelji s obje strane vela.

  Pokazatelji napretka

  Vođe odjela i kolčića moći će izmjeriti napredak praćenjem ovih ključnih pokazatelja iz Tromjesečnog izvješća:

  • Intervjui posluživanja
  • Podareni članovi s važećom hramskom preporukom
  • Nazočnost na sakramentalnim sastancima
  • Članovi koji podnose imena predaka za vršenje hramskih uredbi

  Primjena

  Određene radnje koje članovi trebaju izvršiti kako bi pomogli pojedincima i obiteljima sudjelovati u djelu spasenja važan su dio plana područja.

  Vođe: Članovi koordinacijskog vijeća te vijeća kolčića i odjela trebali bi uz molitvu razviti određene korake koje će poduzeti kako bi ostvarili viziju, prioritete i ciljeve područja. Vođe se potiče da uz molitvu razmotre određena imena pojedinaca na koje će usmjeriti svoju pažnju.

  Pojedinci i obitelji: Pojedince i obitelji potiče se da postave određene mjerljive ciljeve na malu džepnu karticu što će im pomoći da usmjere svoja nastojanja na tri prioriteta plana područja u svojem osobnom životu.

  Odgovornost i provjera: Članovi Sedamdesetorice područja potiču predsjednike kolčića na razvijanje smislenih načina primjenjivanja plana područja i da stalno provjeravaju njihov napredak. Predsjednici kolčića nadalje potiču biskupe da rade s vođama svećeništva i pomoćnih organizacija na razvijanju načina kako primijeniti plan područja te isto tako provjeravaju njihov napredak i potiču ih.

  Preuzmi PDF

  Plan | Kartica

  Dođite i vidite u što vjerujemo na stranici www.comeuntochrist.org

  Family at Preston Temple