Popis izraza

  Popis izraza

  Apostol- Titula koju je Isus Krist dao dvanaestorici muškaraca koje je odabrao kao svoje najbliže suradnike tijekom njegovog službeništva na zemlji i kojima je dao ovlast da djeluju u njegovo ime. U suvremeno doba, Isus Krist je pozvao druge ljude da služe kao njegovi apostoli. Kao u prošla vremena, apostoli su naročiti svjedoci Isusa Krist i imaju ovlast od njega.

  Apostol

  Aronovo Svećeništvo- Niže svećeništvo. Ovo svećeništvo uključuje ovlast za krštenje i nazvano je po Aronu iz Starog zavjeta u Bibliji.

  Aronovo Svećeništvo

  Besmrtnost- Stanje vječnog življenja u uskrslom tijelu, nepodložnom tjelesnoj smrti.

  Besmrtnost

  Celestijalno kraljevstvo- Naš Nebeski Otac i Isus Krist prebivaju u celestijalnom kraljevstvu. Ako živite prema evanjđelju Isusa Krista i očistite se od grijeha pomirenjem, naslijedit ćete mjesto u ovom, najvišem kraljevstvu. Živjet ćete u Božjoju nazočnosti i spoznati puninu radosti.

  Celestijalno kraljevstvo

  Duh- Dio osobe koja je živjela s Nebeskim Ocem prije rođenja. Tijekom života na zemlji, duh je sjedinjen s fizičkim tijelom. Duh nastavlja živjeti nakon smrti.

  Duh

  Duhovna Smrt- Odvajanje od Boga kao rezultat neposluha njegovim zapovijedima. Spašeni smo od duhovne smrti kroz pomirenje Isusa Krista kad se pokajemo i održavamo njegove zapovijedi.

  Duhovna Smrt

  Evanđelje- Naum Nebeskog Oca nam pomaže da imamo mir u ovom životu i radost  vječnosti. Evanđelje je usredotočeno na pomirenje Isusa Krista i od nas zahtjeva da imamo vjeru u njega, pokajemo se, krstimo se, primimo Duha Svetoga i izdržimo do kraja.

  Evanđelje

  Fizička Smrt- Odvajanje duha od smrtnog tijela. Kad fizičko tijelo umre, duh nastavlja živjeti u svijetu duhova. Prevladali smo tjelesnu smrt kroz uskrsnuće, što je omogućeno pomirenjem Isusa Krista.

  Fizička Smrt

  Izdržati do Kraja- Ostati vjeran Božjim zapovijedima unatoč iskušenjima, oprečnostima i nevoljama tijekom života.

  Izdržati do Kraja

  Krštenje- Osnovi korak i primanju oprosta za grijehe. Kroz krštenje i potvrdu svećeničkom ovlasću, postajemo članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Krštenje je obavlja uranjanjem, što znaći da se osoba koja se krsti nakratko uroni u vodu. Krštenje pokazuje našu voljnost da slijedimo Kristov primjer te da sklopimo saveze s Bogom.

  Krštenje

  Milosrđe- Duh suosjećanja, nježnosti i oprosta. Milosrđe je jedna od Boćjih osobina Isus Krist nam nudi milosrđe kroz njegovu pomirbenu žrtvu pod uvjetom poajanja.

  Milosrđe

  Milost- Pomoć i snaga božanskog porijekla dana kroz milosrđe i ljubav Isusa Krista. Kroz njegovu milost, koju je omogućilo njegovo pomirenje, svo će čovječanstvo uskrsnuti. Kroz njegovu milost, oni koji se pokaju i žive prema njegovim evanđelju osjetit će stalnu bliskost sa svojim Nebeskim Ocem u ovom životu i živjeti u njegovoj nazočnosti nakon ovog života.
   
  Melkisedekovo svećeništvo- Više ili veće svećeništvo. Nazvano  je po Melkisedeku iz Starog zavjeta u Bibliji, koje je bio pravedan veliki svećenik i kralj.
  Nadoknada- Povratak nečeka što je bilo oduzeto ili izgubljeno.

  Milost


  Melkisedekovo svećeništvo

  Naum Spasenja- Naum našeg Nebeskog Oca koji omogućava da postanemo poput njega i primimo puninu radosti. Ovaj je naum usredotočen na pomirenje Isusa Krista i uključuje sve zapovijedi, uredbe i nauk evanđelja.

  Naum Spasenja

  Objava- Komunikacija između Boga i njegove djece, obično kroz Svetoga Duha. Pojedinci mogu primiti objavu za svoje vlastite živote, no jedino odabrani Božji prorok može primiti objavu za cijeli svijet. Objava dolazi u mnogim oblicima, no najčešće dolazi kao misao, osjećaji ili dojmovi.

  Objava

  Obnova- Stvaranje nečega onako kako je bilo, ponovo uspostavljanje, vraćanje u prvotno stanje. Nakon što su istina i ovlast izgubljeni sa zemlje, evanđelje je obnovljeno kroz proroka Josepha Smitha. Obnova se razlikuje od reformacije po tome što reforma znači izmjena postojeće organizacije ili prakse u pokušaju da se vrati u originalno stanje, dok  obnova znači ponovo uspostavljanje ili obnavljanje originalne organizacije ili prakse u svojoj cijelosti.

  Obnova

  Otkupitelj- Isus Krist je veliki Otkupitelj čovječanstva jer je, kroz svoje pomirenje, platio cijenu za grijehe čovječastva i omogućio uskrsnuće svih ljudi.

  Otkupitelj

  Otkupljenje- Izbaviti, kupiti ili iskupiti, kao kad se osoba novcem oslobodi od ropstva. Otkupljenje se odnosi na pomirenje Isusa Krista i izbavljenje od grijeha. Isusovo pomirenje otkupljuje svo čovječanstvo od tjelesne smrti. Kroz njegovo pomirenje, oni koji imaju vjeru u njega i pokaju se, također se otkupljeni od duhovne smrti.

  Otkupljenje

  Otpad- Kad podjedinici, Crkva ili cijeli narod zanemari ili napusti evanđelje Isusa Krista. Rezultat otpada je podijelenost, zbunjenost i gubitak svećeničke ovlast ili prava da se djeljue u ime Božje

  Otpad

  Pad- Događaj po kojem je čovječanstvo postalo smrtno. Rezultiralo je duhovim i fizičkim odvajanjem od Boga. Budući da Adam i Eva, prvi ljudi, nisu poslušali Božje zapovijedi, odvojeni su od njegove nazočnosti (ovo odvajanje također se naziva duhovna smrt) i postali su smrtni (podložni fizičkoj smrti). Kao potomci Adama i Eve, mi smo također odvojeni od Boga i podložni smo fizičku i duhovnu smrt.

  Pad

  Predzemaljski Život- Naš život prije rođenja na ovu zemlju. U našem predzemaljskom životu, živjeli smo u nazočnosti Nebeskog Oca kao duhovna djeca. Nismo imali fizička tijela.

  Predzemaljski Život

  Potvrda- Način na koji osoba prima Svetog Duha. Tijekom ove uredbe, koja se obično obavlja na sakramentalnom sastanku ubrzo nakon krštenja, osoba se potvrđuje za člana Crkve Isusa Krista svetaca posjednih dana.

  Potvrda

  Pomirenje- Događaj koji nam omogućuje da se pomirimo s bogom. Pomirit znaći pretrpjeti kaznu za grijeh i na taj način ukloniti učinke grijeha od pokajnika. Isus Krist je bio jedini sposoban izvršiti savršrno pomirenje za svo čovječanstvo. Njegovo pomirenje uključuje smrt i uskrsnuće. Zbog pomirenja, svatko tko je živio će uskrsnuti. Pomirenje također pruža način da primimo oprost za naše gijehe i da zauvijek živimo s Bogom.

  Pomirenje

  Rasporedba- vremensko razdoblje u kojem Gospodin ima barem jednog ovlaštenog slugu na zemlji koji nosi ključeve svetog svećeništva. Osim Isusa Krista, proroci poput Adama, Henoka, Noe, Abrahama, Mojsija i Josepha Smitha su započeli novu evanjđeosku rasporedbu. Kad Gospodin pokrene raporedbu, evanđelje se iznova obnavlja kako ljudi u toj rasporedbi ne bi morali ovisiti o prethodnim raporedama za znanje o naumu spasenja. Rasporedba koju je započeo Joseph Smith poznata je kao >>Rasporedba punine vremena<<.

  Rasporedba

  Sakrament- Uredba koja podsjeća članove Crkve na pomirenje Isusa Krista. Blagujući od sakramenta obnavljamo saveze koje sklapamo pri krštenju. Blagoslivlja se kruh i voda te se daje vjernicima. Kruh predstavlja tijelo Isusa Krista. A voda predstavlja njegovu krv. Ova uredba se odvija svaki tjedan na bogoslužju koje se naziva sakramentalni sastanak.

  Sakrament

  Savez- Sporazum između Boga i njegove djece. Bog daje uvjete za savez, a mi se slažemo da ćemo mu biti poslušni. Bog obeća određene blagoslove za naše poslušnost

  Savez

  Sloboda Izbora- Dar od Boga da odabiremo između dobra i zla, između ispravnoga i neispravnoga.  

  Sloboda Izbora

  Smrtnost- Vrijeme od rođenja do tjelesne smrti.

  Smrtnost

  Spasenja- Biti spašen od tjelesne i duhovne smrti. Svi ljudi bit će spašeni od tjelesne smrti milošću Božjom, kroz smrt i uskrsnuće Isusa Krista. Svaki pojedinac može biti spašen i od duhovne smrti milošću Božjom, kroz vjeru u Isusa Krista. Ova vjera manifestira se životnom poslušnošću i uredbama evanđelja te služenjem Kristu.

  Spasenja

  Sud- Bog će nam, kroz Isusa Krista, suditi ponaosob kako bi odredila vječna slava koju ćemo primiti. Taj sud će se temeljiti na našoj poslušnosti Božjim zapovijedima, uključujući naše prihvaćenje pomirbene žrtve Isusa Krista. Vječnu nagradu ćemo primiti ovisno o tome jesu li našla djela i želje bile dobre ili zle.

  Sud

  Svećeništvo- Ovlast i moć Božja. Bog daje ov moć čovjeku da djeluje u njegovo ime. Ivan Krstitelj, koji je krstio Isusa, je obnovio Aronovo svećeništvo Josephu Smithu. Melkisedekovo svećenisštvo su obnovili Petar, Jakov i Ivan, trojica od dvanaestorice Isusovih apostola.

  Svećeništvo

  Sveti Duh- Također se naziva Duh Božij i Tješitelj. On svjedoči o Nebeskom Ocu i Isusu Kristu te otkriva i podučava istinu.

  Sveti Duh

  Svijet Duhova- Mjesto na koje naši dusi odlaze između smrti i uskrsnuća. Za one koji su bili pravedni tijekom svojih života, svijet duhova će biti mjesto mira i radosti.

  Svijet Duhova

  Telestrijalno kraljevstvo- Oni koji nastave u svojim grijesima i ne pokaju se naslijedit će mjesto u telestijalnom kraljevstvu.

  Telestrijalno kraljevstvo

  Terestrijalno kraljevstvo- Ljudi koji odluče ne prihvatiti evanđelje Isusa Krista no koji su živjeli pošten život primit će mjesto u terestrijalnom kraljevstvu.

  Terestrijalno kraljevstvo

  Tjelesna Smrt- Odvajanje našeg duha, koji živi vječno i ne može umrijeti, od fizičkog tijela.

  Tjelesna Smrt-

  Uredba- Sveto, slućbeno djelo koje se vrši svećeničkom ovlašću. Krštenje je primjer uredbe.

  Uredba

  Uskrsnuće- Nakon tjelesne smrti, sjedinjenje duha sa savršenim fizičkim tijelom od mesa i kostiju. Isus Krist je prvi koji je uskrsnuo.

  Uskrsnuće

  Uzvišenje- Vječni život u Božjoj nazočnost; postati poput našeg Oca na nebu i živjeti u njegovoj nazočnost. Najveći od svih Božjih darova. Uzvišenje dolazi kroz pomirenje Kristovo i kroz poslušnost svim zakonima i uredbama evanđelja.

  Uzvišenje

  Vječni Život- Ćivjeti zauvijek kao obitelj u Božjoj naznočnosti. Vječni život je najveći Božji dar čovjeku.

  Vječni Život