Poruka vodstva područja - Šabat kod kuće

  Poruka vodstva područja - Šabat kod kuće


  3 RUJNA 2016

  starješina Detlef H. Adler, Njemačka
  član Sedamdesetorice područja

  »I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti…« (Postanak 2:2, 3)

  Već smo naučili da je dan posvete i odmora bio ustanovljen na početku ove zemlje. Kasnije je Bog osjetio da je potrebna jasnija definicija pa je dao zapovijed: »Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao.  A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.« (Izlazak 20: 9–11)

  Bilo je potrebno dodatno pojašnjenje pa: »Jahve opet reče Mojsiju: ʻReci Izraelcima: Subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem.ʼ« (Izlazak 31:13)

  Izraelci su primili i stvorili vrlo detaljna pravila u vezi šabata, a nešto je Spasitelj ispravio tijekom svojeg zemaljskog službeništva.

  Spasitelj je kritizirao vođe svojeg vremena i izjavio: »…Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Stoga je Sin Čovječji gospodar i subote.«

  Godine 1831. je objavom došlo pojašnjenje, u kojem stoji: »A da mogneš potpunije očuvati sebe neokaljanim od svijeta, pohađaj dom molitve i prinosi sakramente svoje u sveti dan moj. Jer, doista, to je dan određen da otpočineš od truda svojih i pobožnost svoju iskažeš Svevišnjemu…« (NiS 59:9, 10)

  Predsjednik Nelson je izjavio: »Bog nam je dao poseban dan, ne za zabavu ili svakodnevni rad već za odmor od obveza, uz tjelesno i duhovno opuštanje. (Liahona, svibanj 2015., »The Sabbath is a Delight«) Ovo su načela koja smo primili, a koja nam suvremeni proroci stalno iznova pojašnjavaju i objašnjavaju!

  Vrijednosti svijeta u kojem živimo još se uvijek iz dana u dan mijenjaju.Danas mnoge zemlje svijeta čine šabat prekrasnim i opuštajućim danom za kupovinu, danom užitka!

  Mi kao sveci posljednjih dana živimo u ovom svijetu i Gospodin nas poznaje. Imamo povlasticu biti podučeni od proroka, vidjelaca i objavitelja koji nam omogućavaju alat za donošenje odluka. Više ne primamo Knjigu zapovijedi, no primamo upute kako bismo naučili činiti ono što je ispravno! Trebamo preuzeti odgovornost i naučiti kako odlučiti!

  »Biraj ispravno kad izbor dođe,
  jer će tad te vodit Sveti Duh.
  Svetog Duha svjetlo će ti sjati
  kad je tvoje srce ispravno.
  Ispravno biraj ti,
  nek tebi mudrost označi put.
  Ispravno biraj ti,
  i Bog će blagoslov udijeliti.« (Crkvena pjesmarica br. 46)

  U ovoj predivnoj pjesmi učimo o pitanju »kako« i o njegovoj primjeni u našim životima! Trebamo započeti postavljanjem pitanja o znaku koji dajemo Gospodinu i zatim proučavamo, promišljamo i otvorenog srca u vjeri pitamo, kako bismo mogli razumjeti šaputanja Duha Svetoga! Svjedočim vam da ćete primiti odgovor i, što je još važnije, da ćete pronaći mir od svijeta na ovaj sedmi dan, dan Gospodnji i da će to biti milina!
  Elder Adler x250.jpg