Poruka vodstva područja

Poslanje Posrednika

»[Samo je] jedan… posrednik između Boga i ljudi«. Ovaj je posrednik Isus Krist, on je posrednik naših saveza s Ocem. Kroz njega mi dolazimo našem Nebeskom Ocu.

Misja mediatora
starješina Roseveltt Teixeira, Zelenortska Republika
starješina Roseveltt Teixeira, Zelenortska Republika član Sedamdesetorice područja

Riječ »posrednik« odnosi se na onoga koji pomaže da dođe do pogodbe ili sporazuma.

U našem smrtnom životu postoje prilike kao u poslu, kada kupujemo ili unajmljujemo kuću ili auto, a također i u sukobima, kada nam je potreban posrednik.

Kako bi bio uspješan u postupku posredništva, posrednik mora biti neutralan, pošten, nepristran i treba osigurati da se nijednoj od uključenih strana njihova prava ne krše.

Kao dio nauma sreće, Gospodin nam je omogućio zemaljski život. Naše je rođenje rezultat odluke koju smo donijeli ranije i vrlo je važan korak u našem vječnom napretku.

Naš smrtni život, ograničen vremenom, kratak je i kraći je svakim danom koji prolazi. Pa ipak, ono je bitno za naše spasenje, jer nam omogućava donositi svakodnevne odluke koje nas ili mogu približiti našem Nebeskom Ocu ili nas odvesti dalje od njega.

Od kralja Benjamina učimo da je »naravan… čovjek neprijatelj Bogu, i bijaše od pada Adamova, i bit će u vijeke vjekova, osim ako se ne prepusti poticajima Svetoga Duha« (Mosija 3:19). Samo našim nastojanjima, u našoj tjelesnoj naravi i bez pomoći, ne možemo ostvariti svrhu ovog života.

Król Beniamin

Stalno nas privlače dvije suprotstavljene sile, jedna koja nas potiče da činimo dobro i druga koja nas potiče da činimo zlo. »Stoga, Gospod Bog dade čovjeku da djeluje sam za sebe. Dakle, čovjek ne bi mogao djelovati sam za sebe, osim ako ne bi bilo tako da je namamljen jednim ili drugim« (2 Nefi 2:16).

Gospodin savršeno dobro poznaje izazove ovoga smrtnog života. On poznaje naše slabosti i naše jakosti, on zna da ćemo u ovom postupku odabira činiti pogreške i zbog toga nam je omogućio posrednika.

»[Samo je] jedan… posrednik između Boga i ljudi« (1 Timoteju 2:5). Ovaj je posrednik Isus Krist, on je posrednik naših saveza s Ocem. Kroz njega mi dolazimo našem Nebeskom Ocu.

Krist je »posrednik boljega Saveza« (Hebrejima 8:6). Ovaj savez dopušta da zahtjevi pravde i zahtjevi milosrđa budu zadovoljeni.

Zahvaljujući Pomirenju Isusa Krista, koji je posredovao za naše grijehe, imamo priliku pokajati se i ispuniti sve zahtjeve saveza. On je omogućio sporazum.

Gospodin nam je u svojoj beskonačnoj mudrosti dao jedan po jedan dan, odijeljen u razdoblja od 24 sata; svaki je dan novi dan, nova prilika, ponovno rođenje.

Možemo promišljati o svojim djelima na kraju svakog dana, možemo donijeti Gospodinu, u poniznoj molitvi, naša svakodnevna nastojanja, naše izazove, zahvaljivati se i tražiti njegovu pomoć za novi dan. Svaki je dan ponovno rođenje, imamo novu priliku odabrati što je ispravno i biti malo bolji nego što smo bili dan ranije.


Kako li je predivan blagoslov znati, osjetiti da kroz iskreno pokajanje možemo biti oslobođeni od naših grijeha.


Jezusa Chrystusa

Uz našeg Gospodara Isusa Krista, našeg vječnog Vrhovnog Posrednika, Gospodin zna da kao dio nauma postoje trenutci u našem životu kada trebamo imati druge posrednike koji su blizu. Stoga je obnovio svoju Crkvu u ovim posljednjim danima na temelju proroka i apostola koji drže sve svećeničke ključeve i mjesnih vođa da nam pomognu.

Iznad svega, znam da je naš najveći posrednik naš Spasitelj Isus Krist. Kako li je predivan blagoslov znati, osjetiti da kroz iskreno pokajanje možemo biti oslobođeni od naših grijeha.

Znam da čak i ako sve propadne u našem životu, čak i ako nam se nanese nepravda ili budemo progonjeni, sve do smrti, naš posrednik Isus Krist neće podbaciti. Stavljam sve svoje povjerenje u njega. Znam da će osigurati i jamčiti da će sva naša prava, blagoslovi i povlastice biti zaštićeni na kraju i mi ćemo pobijediti. U ime Isusa Krista, amen.