Poruka vodstva područja

Prva istina

Prva je velika istina ta da vas Bog voli. Vi ste njegovo dijete i bitni ste mu.

Prva istina
starješina Alan T. Phillips, Engleska
starješina Alan T. Phillips, Engleska član Sedamdesetorice područja

Društvo nas pokušava uvjeriti da su naš identitet i osjećaj vrijednosti nekako povezani s imovinom, položajima utjecaja i priznanjem drugih. Potiče nas da se više usredotočimo na »posjedovanje«, nego na »bivanje«.1 No ovaj put često rezultira životom ispunjenim natjecanjem i uspoređivanjem, ostavljajući mnoge od nas tjeskobnima, neispunjenima i sve izoliranijima. Malo ih pobjegne učestalim i neumoljivim porukama da nismo dovoljni ili da jednostavno nismo dovoljno dobri.

To je dobro konstruirano pogrešno usmjerenje.

Neprijatelj razumije važnost identiteta i ne želi da otkrijemo ili razumijemo tko mi zapravo jesmo. No mi smo više nego što svijet želi da vjerujemo. Možda i više nego što čak zamišljamo ili shvaćamo sami.

Spasitelj je proveo četrdeset dana i noći u judejskoj pustinji posteći, komunicirajući sa svojim Ocem i pripremajući se za svoje službeno zemaljsko poslanje.2 U to ga je vrijeme protivnik iskušavao, namamljujući ga da udovolji svojem fizičkom apetitu, slijedi javno priznanje i prihvati bogatstva svijeta ili moć među ljudima.3 No James E. Talmage zamijetio je podmuklu kušnju,4 veću od ova tri sveobuhvatna iskušenja, na koju se impliciralo pitanjem: »Ako si zaista Sin Božji«. Neprijatelj je želio da Krist posumnja u to tko je on.

Na sreću, on je ostao odan i postojan. Krist je znao tko je on. I to je donijelo moć, snagu, svrhu i usmjerenje njegovu božanskom poslanju. Svjedočimo o veličanstvenosti toga kada on stoji u sinagogi u Nazaretu, recitira proroka Izaiju te jasnim i sigurnim izrazima objavljuje svoje božansko sinovstvo.5

Prva istina

Riječi »spoznaj samoga sebe» (ili »gnothi seauton« na drevnom grčkom jeziku) zapisane su iznad dvorišta kod Apolonova hrama u Delfima. O ovoj kratkoj maksimi, dugoj samo tri riječi, raspravljali su Sokrat, Platon, Emerson, Rousseau i brojni drugi tijekom povijesti. Svi priznaju da postoji moć u spoznaji tko smo.

Poput Spasitelja, znati tko mi doista jesmo može pomoći u vođenju ponašanja te pružanju snage i usmjerenja tijekom našeg života. Zbog toga je protivnik toliko usredotočen na to da posumnjamo u sebe. Sumnja je snažno oruđe za njega i bič diljem svijeta danas. On ne želi da imamo snagu, moć, mir i usmjerenje. On želi da vi i ja propitkujemo naše sposobnosti, naše odluke, našu vrijednost, a naročito naš identitet. I povrh toga, suvremeni život ponekad nas može natjerati da se osjećamo prevladano, usamljeno, zaboravljeno, izmješteno i ponekad nepodobno.

No kada doista razumijemo da smo Božje dijete, počinjemo vidjeti sebe onako kako nas on vidi. Vidimo dobro u nama i naš istinski potencijal. Čineći to, djelujemo i razmišljamo drugačije. Manje sudimo, spremnije praštamo i otkrivamo da smo skloniji voljeti, služiti, uzdizati i tješiti jedni druge. Naša se primarna usredotočenost prebacuje s »posjedovanja« na »bivanje« i povezivanje s drugima. Starješina Jeffrey R. Holland podučio je da je prva velika istina u svemiru ta da nas Bog voli. On nas voli svesrdno, bez zadrške ili kompromisa.6

Prva je istina moćna. Bog vas voli i vi ste njegovo dijete. To je dio vašega vječnog identiteta. Ništa to ne može promijeniti. Starješina Uchtdorf podučio je: »Vi ste sinovi i kćeri najvećega, najslavnijeg bića u svemiru. On vas voli beskrajnom ljubavlju.«7

U svijetu koji se utapa u sumnji, ne propitkujte svoju vrijednost ili što Nebeski Otac osjeća prema vama. Pokušajte i vidite dalje od nesavršenosti i sumnji u sebe te prepoznajte tko doista jeste.8

Jedna je svrha života spoznati Boga i Isusa Krista.9 No također je važno »spozna[ti] samoga sebe« i razumjeti svoj božanski identitet.

Naš je najtemeljniji nauk taj da smo djeca našeg Oca na Nebu. Ovaj je božanski odnos najvažniji. Novi zavjet ispunjen je naučavanjima usmjerenim na oporavak onoga što je izgubljeno i najdragocjenije njemu. Prioritet je Oca i Sina jasan. Sve je zbog vas. Vi ste njegovo djelo i njegova slava. Vi ste izvor njegove radosti. I Pomirenje Isusa Krista najveći je izraz ljubavi Nebeskog Oca za vas.10

Prva je velika istina ta da vas Bog voli. Vi ste njegovo dijete i bitni ste mu. O tome svjedočim, u ime Isusa Krista. Amen.


1 Erich Fromm (1976.) To Have or to Be. Sjedinjene Države. Harper & Row

2 Matej 4:1–11

3 David O. McKay, Conference Report, listopad 1911., str. 59

4James E. Talmage, Jesus the Christ, poglavlje 10: In the Wilderness of Judea, 1915.

5 Luka 4:18–21

6 starješina Jeffrey R. Holland, Najveći imetak, Opći sabor, listopad 2021.

7 starješina Dieter F. Uchtdorf, The Reflection in the Water, domjenak COS-a na Sveučilištu Brighama Younga, 1. studenog 2009.

8 starješina Dieter F. Uchtdorf, The Reflection in the Water, domjenak COS-a na Sveučilištu Brighama Younga, 1. studenog 2009.

9 Ivan 17:3

10 Ivan 3:16